Solidar Śląsko Dąbrow

Inflacja „zje” podwyżkę płacy minimalnej

3010 zł brutto – tyle od stycznia 2022 roku będzie wynosiła płaca minimalna. To o 210 zł więcej niż obecnie. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 19,70 zł brutto. Niestety, kwoty te wyglądają dobrze tylko na papierze, bo w rzeczywistości ponad 2 mln Polaków zarabiających na poziomie płacy minimalnej, zubożeje. Wszystko za sprawą rosnącej inflacji.

Jak poinformował GUS, na koniec listopada inflacja poszybowała do 7,8 proc. Natomiast płaca minimalna wzrośnie w przyszłym roku o 7,5 proc., czyli poniżej poziomu inflacji. – Inflacja pozbawia nasze pieniądze realnej wartości. Jej skutki odczuwamy wszyscy, ale w niejednakowym stopniu. Dla gorzej zarabiających, w tym otrzymujących płacę minimalną, wzrost cen jest bardziej dotkliwy, gdyż ogranicza ich możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb. Im ktoś uboższy, tym większą część swoich dochodów przeznacza na żywność i rachunki – mówi dr Jan Czarzasty, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Podczas negocjacji płacy minimalnej na 2022 rok przedstawiciele organizacji związkowych alarmowali, że prognozowana wówczas inflacja na poziomie 3,3 proc. jest nierealna do osiągnięcia. Już wówczas ekonomiści wskazywali, że wzrost cen będzie wyższy. Dzisiaj, gdy inflacja jest ponad dwa razy większa od prognozowanej, mówi się o konieczności dwukrotnego podniesienia płacy minimalnej w przyszłym roku. Miałoby to nastąpić nie tylko w styczniu, ale także w lipcu. – Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiliby się z pewnością pracodawcy, borykający się ze wzrostem kosztów będących przede wszystkim wynikiem szybujących cen energii. Oczywiście rząd mógłby to zrobić jednostronną decyzją, ale tego także bym się nie spodziewał – podkreśla.

Należy natomiast oczekiwać dalszego wzrostu cen, który już w styczniu może przekroczyć 9 proc. Oprócz cen energii wpływ na inflację ma m.in. deficyt pracowników w wielu branżach, co wymusza na pracodawcach podnoszenie wynagrodzeń. – To grozi dalszym nakręcaniem spirali inflacyjnej: będą rosły płace, to będą rosły koszty działalności gospodarczej, więc będą rosły ceny, wskutek czego będzie się nasilać presja na wzrost płac – mówi dr Czarzasty. Jak zaznacza, wraz ze wzrostem inflacji siła nabywcza pracowników zarabiających na poziomie płacy minimalnej będzie spadała i będą mogli sobie pozwolić na mniej.

aga
źródło foto: pixabay.com/CC0