Solidar Śląsko Dąbrow

Najlepszy sposób na łagodzenie skutków suszy i zapobieganie podtopieniom

W ciągu zaledwie trzech tygodni do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło ponad 2 tys. wniosków w programie „Moja Woda”. Ich łączna wartość przekracza 10 mln zł.

Kolejna edycja programu ruszyła 3 sierpnia. – Minęły zaledwie trzy tygodnie, a my już mamy dwa tysiące wniosków na łączną kwotę ponad 10 mln zł. To pokazuje, jak ogromne jest zainteresowanie tym programem. To strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o odpowiedź na potrzeby mieszkańców – mówi Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jak zaznacza, nabór wniosków cały czas jest otwarty, ale jeśli pula środków wyczerpie się, zostanie on zamknięty przed planowanym terminem, tak jak to było w poprzednich latach.

W tym roku na „Moją wodę” resort klimatu i środowiska zamierza przeznaczyć 230 mln zł, czyli o 100 mln zł więcej, niż początkowo planowano. Program jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mogą się starać nawet o 6 tys. zł dofinansowania na „małą retencję”. Te pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na budowę instalacji i zbiorników służących do zbierania wody w gruncie i na dachach budynków, np. na budowę oczek wodnych.

„Moja Woda” to program realizowany przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z funduszami wojewódzkimi. Ma na celu łagodzenie skutków suszy i zapobieganie podtopieniom po obfitych opadach i wiosennych roztopach. Dzięki systemom „małej retencji” wody opadowe nie trafiają do kanalizacji, czy rowów odwadniających, ale są zatrzymywane na posesjach przy domach jednorodzinnych. W ten sposób zgromadzone wody opadowe i roztopowe służą do utrzymania zieleni w przydomowych ogródkach. Równocześnie zmniejsza się zapotrzebowanie na wodę z sieci wodociągowej.

W poprzednich edycjach programu tylko Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał dotacje ponad 6 tys. właścicieli domów jednorodzinnych, którym przekazał w sumie prawie 19 mln zł. Łączna ilość wody zaoszczędzonej dzięki instalacjom wybudowanym za te pieniądze może wynosić nawet 445 tys. metrów sześciennych rocznie.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: flickr.com/jalexartis Photography