Solidar Śląsko Dąbrow

Nagrody za dobre wyniki firmy

W związku z lepszymi niż zakładano wynikami finansowymi firmy pracownicy ArcelorMittal Poland otrzymali nagrody wysokości 351 zł brutto, a pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem, świadczącego usługi dla AMP, po 330 zł brutto. Wypłata nagród zrealizowana została na mocy wynegocjowanych w obu spółkach przez związki zawodowe porozumień płacowych na 2016 rok.
 
W porozumieniach tych zapisano możliwość wypłaty nagrody dodatkowej uzależnionej od wyników ekonomicznych firmy. W AMP  ustalono, że jeśli spółka osiągnie zakładany w biznesplanie wynik ekonomiczny za okres 10 miesięcy 2016 roku, to pracownicy otrzymają nagrody w wysokości 300 zł brutto, a w przypadku przekroczenia założonego wyniku, nagrody będą odpowiednio wyższe, jednak nie więcej niż o 20 proc. Jak informuje Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący Solidarności w AMP, wyniki spółki okazały się znacznie lepszy niż zakładał biznesplan. – Dlatego też pracodawca wypłacił ludziom wyższe nagrody po 351 zł brutto – podkreśla Lech Majchrzak. Lepsze niż założone w biznesplanie wyniki za 10 miesięcy 2016 roku osiągnęła także spółka Kolprem. W tym przedsiębiorstwie nagroda dodatkowa wyniosła 330 zł brutto. 
 
Pieniądze trafiły na konta pracowników obu spółek 10 grudnia wraz z wynagrodzeniem za listopad.
 
W zakładach ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach, Chorzowie i Krakowie zatrudnionych jest około 9000 pracowników. W spółce Kolprem pracuje ponad 1000 osób.
 
bea
źródło foto:pixabay.com/CC0
 
 

Dodaj komentarz