Solidar Śląsko Dąbrow

Nagrody z zysku w Hucie Bankowa

We wrześniu na konta pracowników Huty Bankowa w Dąbrowie Górniczej wpłynęła nagroda uznaniowa za lipiec w wysokości od 150 do 300 zł brutto w zależności od zajmowanego stanowiska.
 
Przewodniczący zakładowej Solidarności Henryk Myrda podkreśla, że podobną nagrodę pracownicy dąbrowskiej huty otrzymali także za czerwiec. To efekt negocjacji pomiędzy zakładowymi organizacjami związkowymi a pracodawcą. – Uzgodniliśmy, że pracownicy dostaną nagrodę uznaniową, jeżeli w danym miesiącu firma wyjdzie na plus. Ze względów rozliczeniowych będzie ona wypłacana z miesięcznym opóźnieniem – mówi Henryk Myrda. Zaznacza, że najprawdopodobniej kolejnym miesiącem, za który zostanie pracownikom przyznana nagroda, będzie wrzesień.
 
Nagroda w Hucie Bankowa została uruchomiona po kilku latach przerwy. – Od 2012 roku pracownicy nie mieli żadnych nagród ani dodatkowych premii. W kwietniu 2013 roku wszczęliśmy z pracodawcą spór zbiorowy, który trwał ponad 3 lata. Dopiero pod koniec czerwca tego roku udało się zakończyć rozmowy. Wcześniej nie było ze strony pracodawcy woli podpisania porozumienia – podkreśla związkowiec.
 
W Hucie Bankowa w Dąbrowie Górniczej zatrudnionych jest ponad 500 pracowników oraz 100 osób za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Zakład produkuje m.in. pręty okrągłe, obręcze i pierścienie.
 
ak
 

Dodaj komentarz