Solidar Śląsko Dąbrow

Nagrody z okazji Dnia Energetyka

W przedsiębiorstwach energetycznych, w których działa Solidarność, pracownicy co roku w sierpniu otrzymują nagrody z okazji branżowego święta, czyli Dnia Energetyka. W wielu firmach wypłata tego dodatku jest zagwarantowana w zakładowych układach zbiorowych pracy. Wysokość nagrody jest regulowana w porozumieniach płacowych.
 
1100 zł brutto wynosi w tym roku nagroda z okazji Dnia Energetyka w spółce Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie, będącej jednym z największych producentów energii elektrycznej w Polsce. Pieniądze trafią na konta załogi 10 sierpnia razem z wynagrodzeniem za lipiec. Jak informuje Krzysztof Junik, przewodniczący Solidarności w spółce, w tym roku nagroda jest o 100 zł wyższa niż w ostatnich latach. Gwarantuje to porozumienie płacowe pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem firmy podpisane w czerwcu. 
 
W porozumieniu płacowym na 2018 rok zawartym w marcu w Spółce Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III  uzgodniono, że wypłacana w sierpniu  nagroda z okazji branżowego święta wyniesie tyle samo, ile w 2017 roku, czyli 500 zł brutto. Jednak jak podkreśla szef zakładowej Solidarności Grzegorz Tyrcha strona społeczna wynegocjowała dość znaczne podwyżki płac zasadniczych, więc przystała na propozycję pracodawcy, aby w związku z tym pozostawić nagrodę na takim samym poziomie jak rok wcześniej.
 
W spółce PGE Energia Ciepła w Rybniku wysokość nagrody z okazji Dnia Energetyka jest ustalana podczas negocjacji płacowych na początku roku. Związki zawodowe uzgodniły z pracodawcą, że w 2018 roku pracownicy otrzymają nagrodę w wysokości 400 zł brutto oraz średnio po 200 zł brutto z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na zasilenie kart uprawniających do zakupów w wybranych sieciach handlowych. 
 
Nagrody po 1200 zł brutto dostali również energetycy z PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. Tam wypłata bonusu zagwarantowana jest w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Jak informuje przewodniczący zakładowej „S” Arkadiusz Ostrzałek, nagroda nie może być niższa niż 50 proc. płacy minimalnej obowiązującej w Polsce w danym roku. – To korzystne rozwiązanie, bo wiadomo, że płaca minimalna co roku rośnie – zaznacza Ostrzałek.
 
Z kolei w Elektrociepłowni CEZ Chorzów nagroda zagwarantowana przed laty w ZUZP ma stałą wysokość 400 zł brutto. – Kiedyś 400 zł to było sporo pieniędzy, ale teraz ten bonus mocno się zdewaluował. Obowiązywanie układu kończy się za kilkanaście miesięcy. W negocjacjach mających na celu wypracowanie nowego ZUZP będziemy dążyć m.in. do zmiany zapisów dotyczących nagrody branżowej – zapowiada Damian Placha, szef zakładowej Solidarności.
 
bea
źródło foto:pixabay.com/CC0
 

Dodaj komentarz