Solidar Śląsko Dąbrow

Nagrody z okazji branżowego święta

Dzięki staraniom zakładowych organizacji związkowych pracownicy mogą liczyć nie tylko na systematyczny wzrost wynagrodzeń, ale także na nagrody wypłacane z okazji branżowych świąt. Tak jest m.in. w hutnictwie. Pracownicy tej branży swoje święto obchodzili 4 maja.

W ArcelorMittal Poland nagroda z okazji branżowego święta, tzw. „Mały Hutnik”, została zagwarantowana w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Jeden z zapisów tego dokumentu stanowi, że „Mały Hutnik” ma wynosić równowartość 6 proc. średniej płacy w spółce w pierwszym kwartale danego roku. Dzięki wynegocjowanym przez związki zawodowe w lutym podwyżkom płac tegoroczna nagroda też jest odpowiednio wyższa i wynosi 500,35 zł brutto. Oprócz wypłaty nagrody pieniężnej zapisy ZUZP gwarantują też pracownikom spółki dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji Dnia Hutnika.

„Mały Hutnik” wpłynie na konta pracowników koncernu wraz z wynagrodzeniem za kwiecień, czyli do 10 maja. Równocześnie otrzymają oni także 440 zł brutto nagrody za wynik EBITDA w pierwszych trzech miesiącach tego roku. – To realizacja jednego z zapisów lutowego porozumienia płacowego. Nagroda zostanie wypłacona w maksymalnej możliwej kwocie, ponieważ wynik EBITDA jest wyższy nie planowano. W sumie, razem z nagrodą z okazji Dnia Hutnika, pracownicy dostaną dodatkowo 940 zł brutto – mówi Lech Majchrzak, przewodniczący „Solidarności” w AMP.

W hucie CMC Poland w Zawierciu tegoroczna nagroda z okazji branżowego święta wynosi 722 zł brutto. Taka kwota została zapisana w porozumieniu płacowym zawartym 17 lutego tego roku między zakładowymi organizacjami związkowymi i pracodawcą.

aga