Solidar Śląsko Dąbrow

Nagrody z okazji branżowego święta w Grupie Kapitałowej Huta Łabędy

2900 zł brutto wyniosła tegoroczna nagroda z okazji Dnia Hutnika w Hucie Łabędy w Gliwicach. Pieniądze trafiły na konta pracowników w ubiegłym tygodniu. Wypłatę nagrody z okazji branżowego święta gwarantuje załodze Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Jej wysokość uzgadniają wspólnie z zarządem huty przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych.

Jak poinformował Czesław Ryś, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność w Hucie Łabędy,  na wniosek strony związkowej nagrodę z okazji Dnia Hutnika otrzymali nie tylko zatrudnieni w hucie, ale również pracownicy pozostałych zakładów wchodzących w skład  Grupy Kapitałowej Huta Łąbędy. Jednak w tym przypadku wysokość wypłaconej sumy uzależniona została od wyników ekonomicznych poszczególnych spółek. 

Gliwicka Huta Łabędy zatrudnia 470 pracowników. Zakład produkuje obudowy górnicze i profile zamknięte zimnogięte. W całej Grupie Kapitałowej Huta Łabędy pracuje około 1000 osób.

bea
źródło foto:węglokoks.com.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.