Solidar Śląsko Dąbrow

Nagrody w PEC Bytom

Wraz z wypłatą za kwiecień wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bytomiu dostaną dodatkowo 2450 zł brutto. To nagroda z okazji przypadającego 10 maja Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej, która została zagwarantowana załodze spółki w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

ZUZP w PEC Bytom funkcjonuje od 2004 roku. Zapis dotyczący wypłaty premii z okazji branżowego święta został wprowadzony do tego dokumentu 8 lat temu. – Zrezygnowaliśmy z funduszu socjalnego na rzecz jednorazowej nagrody, której wysokość ustaliliśmy na poziomie 140 proc. najniższej krajowej pensji. W tym roku jest to 2450 zł brutto – informuje Roman Poloczek, przewodniczący zakładowej Solidarności. Zdaniem związkowca decyzja o rezygnacji z funduszu socjalnego i wprowadzeniu w jego miejsce jednorazowej nagrody jest korzystna dla pracowników spółki. – Z tytułu różnorodnych świadczeń z funduszu socjalnego każdy pracownik mógłby w ciągu roku dostać tylko ok. 1100 zł – podkreśla przewodniczący.

Oprócz nagrody Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy gwarantuje pracowników firmy miesięczną premię w wysokości 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego, wyższe od kodeksowych dodatki za pracę w warunkach szkodliwych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz dodatki dla brygadzistów. Od 2013 roku pracownicy spółki mogą korzystać z dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Pakiet zawiera trzy warianty. Za najtańszy, gwarantujący dostęp do lekarzy specjalistów w ciągu 48 godzin, pracownik płaci tylko 1,60 zł miesięcznie, pracodawca dopłaca 25 zł.

Negocjacje Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy to jedno z najważniejszych uprawnień związków zawodowych. Takie dokumenty działają w wielu firmach, a ich zapisy są zawsze bardziej korzystne dla pracowników od rozwiązań przyjętych w Kodeksie pracy.

W PEC Bytom zatrudnionych jest 168 osób.

aga
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.