Solidar Śląsko Dąbrow

Nagrody i premie w Hucie Łabędy

2900 zł brutto nagrody z okazji Dnia Hutnika i 500 zł brutto premii świątecznej otrzymają pracownicy Huty Łabędy w Gliwicach. Premia zostanie im wypłacona 10 kwietnia, a nagrodę branżową otrzymają 10 maja. Tak korzystne bonusy finansowe dla załogi wynegocjowały z pracodawcą działające w hucie związki zawodowe.

– W tym roku nie wystąpiliśmy o podwyżki płac, bo kondycja finansowa naszego zakładu uzależniona jest od sytuacji w górnictwie. Wiadomo, że w tej branży nie dzieje się najlepiej. Dlatego odstąpiliśmy od rozmów płacowych, bo zdajemy sobie sprawę, że brak zamówień z kopalń na nasz produkt może postawić hutę w trudnej sytuacji. Zamiast podwyżek wynegocjowaliśmy dla pracowników porządne premie – informuje Czesław Ryś, przewodniczący Solidarności w Hucie Łabędy.

Ryś wskazuje, że zwłaszcza z nagrody z okazji Dnia Hutnika pracownicy powinni być zadowoleni. – Ta nagroda to dla nich symbol, tak jak dla górników Barbórka. Dlatego w rozmowach płacowych dołożyliśmy wiele starań, by była jak najwyższa. Sądzę, że 2900 zł brutto to będzie bardzo poważny zastrzyk finansowy dla każdego z pracowników – uważa przewodniczący.

Związkowcom z Huty Łabędy udało się też wynegocjować premię świąteczną i nagrodę branżową dla pracowników spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Huta Łabędy. Tam premia wynosić będzie 500 zł, a wysokość nagrody z okazji Dnia Hutnika uzależniona zostanie od wyników ekonomicznych tych zakładów. – Wiadomo, że obroty w spółkach są niższe niż w hucie, dlatego nagroda też będzie trochę niższa. Ale myślę, że pracownicy tych spółek też powinni być z niej zadowoleni – podkreśla Czesław Ryś.

Huta Łabędy zajmuje się produkcją obudów górniczych. Zakład zatrudnia blisko 500 osób. W pozostałych zakładach Grupy Kapitałowej Huta Łabędy pracuje ponad 400 osób.

bea

źródło foto:węglokoks.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.