Solidar Śląsko Dąbrow

Nagrody Funduszu dla najbardziej aktywnych

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Ekoaktywni” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych: stowarzyszeń i fundacji oraz nieformalnych grup, takich jak szkolne grupy ekologiczne, realizujących programy z zakresu edukacji ekologicznej. Szansę mają również organizacje zajmujące się profilaktyką zdrowotną dzieci z obszarów, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska.- Celem konkursu jest zachęcenie organizacji pozarządowych do zwiększonej aktywności ekologicznej – podkreśla Piotr Biernat, rzecznik prasowy Funduszu.

W tegorocznej edycji „Ekoaktywnych” zgłoszeń mogą dokonywać wójtowie, burmistrzowie, oraz prezydenci miast i gmin. Formularze należy przesłać do 14 maja, na adres WFOŚiGW. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród zaplanowane zostało na czerwiec. Piotr Biernat zaznacza, że na uczestników konkursu czeka aż 50 nagród i wyróżnień. O tym, w czyje trafią ręce, zdecyduje jury, które oceni realizowane programy i uzyskane efekty.Drugi z ogłoszonych przez Fundusz konkursów – „Konkurs na kampanię” dotyczy kampanii edukacyjnej związanej z gospodarowaniem odpadami. Jego adresatem są organizacje pozarządowe, instytucje oraz podmioty gospodarcze działające samodzielnie lub na podstawie zawartych porozumień. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: kampania dla subregionu centralnego oraz kampania dla pozostałych subregionów województwa śląskiego. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca.
AK
 

Dodaj komentarz