Solidar Śląsko Dąbrow

Nagroda z zysku w tyskim PEC

1500 zł nagrody z zysku otrzymali pracownicy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tychach. O wypłacie nagrody zdecydowało pod koniec marca Walne Zgromadzenie Wspólników PEC na wniosek zarządu firmy.

Jak podkreśla Stanisław Gondzik, przewodniczący zakładowej Solidarności, w historii spółki nie zdarzyło się, by pracodawca pominął załogę przy podziale zysku za dany rok. – Te pieniądze zawsze dzielone są sprawiedliwie pomiędzy wspólników naszego zakładu oraz pracowników. Jesteśmy informowani, jaka jest  wysokość zysku osiągniętego w danym roku. Następnie pracodawca  proponuje wysokość nagrody dla pracowników i konsultuje ją z nami. Ostateczną decyzję podejmuje walne zgromadzenie – mówi Stanisław Gondzik, przewodniczący zakładowej Solidarności.  

Tyski PEC zatrudnia blisko 120 pracowników. Zakład jest głównym dystrybutorem ciepła i ciepłej wody dla miast Tychy i Łaziska Górne.

bea
źródło foto:pixabay.com/CC0

 

Dodaj komentarz