Solidar Śląsko Dąbrow

Nagroda w zakładach Nitroergu

28 czerwca na konta pracowników Nitroergu wpłynęła nagroda przewidziana w porozumieniu płacowym na 2023 rok w wysokości 1000 zł brutto. Dodatkowo razem z nagrodą pracownicy otrzymają wyrównaniem premii za ostatni kwartał ubiegłego roku. Będą to kwoty od 250 do 300 zł brutto.

Jak zaznacza Krzysztof Strzelbicki, przewodniczący „Solidarności” w Nitroergu, porozumienie płacowe przewiduje w tym roku jeszcze jedną nagrodę, której wypłata będzie uzależniona od wyników ekonomicznych firmy. – Jej wysokość będzie przedmiotem negocjacji. Liczymy, że będzie ona wyższa od obecnej – mówi przewodniczący.

Krzysztof Strzelbicki podkreśla, że dzięki staraniom związkowców w tym roku płace zasadnicze w spółce wzrosły o 12 proc. – Co roku staramy się negocjować podwyżki dla naszych pracowników. Kolejne rozmowy płacowe rozpoczną się pod koniec sierpnia, tak by do końca grudnia udało się je zakończyć – dodaje.

Nitroerg jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie producentem materiałów wybuchowych. Posiada zakłady w Bieruniu i Krupskim Młynie, w których łącznie zatrudnia ponad 900 osób.

aga
źródło foto: pixabay.com/CC0