Solidar Śląsko Dąbrow

Nagroda i premie w Hucie Łabędy

Pracownicy Huty Łabędy w Gliwicach otrzymają w tym roku dwie świąteczne premie oraz nagrodę finansową z okazji Dnia Hutnika. Na Święta Wielkanocne dostaną 500 zł, a przed świętami Bożego Narodzenie 1000 zł. Nagroda z okazji przypadającego w maju święta branżowego wyniesie 2900 zł brutto. To efekt porozumienia zawartego pomiędzy zarządem huty a zakładowymi organizacjami związkowymi pod koniec lutego.

Związkowcy z Solidarności podkreślają, że porozumienie jest korzystne nie tylko dla pracowników huty. Przewiduje też wypłatę obu premii świątecznych w takiej samej wysokości dla pracowników całej Grupy Kapitałowej Huty Łabędy. Gwarantuje również, że takie same premie na święta otrzyma załoga współpracującej z hutą spółki Ferrostal Łabędy. Pracownicy tej firmy są członkami międzyzakładowej organizacji Solidarności z Huty Łabędy. – Przy okazji rozmów na temat bonusów dla pracowników Huty Łabędy zawsze wynegocjujemy też premie świąteczne dla załóg całej grupy kapitałowej oraz spółek zależnych, w których mamy swoich członków – podkreśla Czesław Ryś, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność w Hucie Łabędy.

Przewodniczący dodaje, że w tym roku związki z huty nie będą występować o zbiorową podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych. W zamian zamierzają wynegocjować z zarządem przedsiębiorstwa nowy regulamin wynagradzania, który będzie bardziej korzystny dla załogi w stosunku do obecnie obowiązującego. Przewidują, że rozmowy ten temat rozpoczną się w kwietniu. Regulamin miałby obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.   

Huta Łabędy w Gliwicach produkuje obudowy górnicze i profile zamknięte zimnogięte. Wkrótce też uruchomi produkcję rur. Zakład zatrudnia 470 pracowników. W całej Grupie Kapitałowej Huta Łabędy pracuje blisko 1000 osób. W spółce Ferrostal Łabędy zatrudnionych jest około 400 pracowników.

bea
źródło foto:węglokoks.com.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.