Solidar Śląsko Dąbrow

Nagroda dla pracowników AMP

Wraz z wynagrodzeniem za wrzesień na konta pracowników ArcelorMittal Poland wpłynęło dodatkowo 420 zł brutto. To efekt porozumienia płacowego podpisanego w koncernie w maju tego roku.

– Ta kwota obejmuje nagrodę za wkład pracy w funkcjonowanie spółki w 2020 roku oraz nagrodę za wynik EBITDA – mówi Lech Majchrzak, wiceprzewodniczący „Solidarności” w AMP w Dąbrowie Górniczej. – Obydwie nagrody zostały wypłacone w maksymalnej wysokości przewidzianej w porozumieniu – dodaje.

Porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń organizacje związkowe działające w ArcelorMittal Poland podpisały z pracodawcą 5 maja. Związkowcy wynegocjowali wówczas podniesienie stawek zasadniczych średnio o 200 zł brutto, 1000 zł nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie spółki oraz 300 zł brutto nagrody za osiągnięcie planowanego wyniku EBDITA. Wypłata obydwu nagród rozłożona została na trzy raty: majową, październikową i grudniową. Ponadto, w porozumieniu zastrzeżono, że jeśli wynik finansowy spółki będzie lepszy niż zapisano w biznesplanie, każda z rat może zostać podwyższona o 20 proc. Taka sytuacja miała miejsce w październiku.

Lech Majchrzak przypomina, że zgodnie z zapisami majowego porozumienia w sierpniu wszyscy pracownicy AMP otrzymali dodatkowo 500 zł brutto z tytułu wdrożenia w koncernie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Ponadto, 1 września, po wielu apelach strony związkowej, pracodawca podniósł minimalne miesięczne płace zasadnicze na walcowniach, oddziale surowcowym i w służbach pomocniczych. Teraz wynoszą one od 3,7 tys. zł brutto do 4,3 tys. zł brutto. – Niektórzy pracownicy zyskali nawet kilkaset złotych. Pracodawca wreszcie uzmysłowił sobie, że trzeba zatrzymać ludzi. Szkoda, że tak późno, bo zwracaliśmy uwagę na ten problem od kilku lat. Przez błędną politykę płacową mamy ogromne problemy kadrowe, odeszło wiele osób, które w AMP nie widziały perspektyw dla siebie – mówi wiceprzewodniczący „S” w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Koncern zatrudnia w sumie 10 tys. pracowników.

ak