Solidar Śląsko Dąbrow

Monitoring powietrza, wody i hałasu

WFOŚiGW przekazał Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska wsparcie finansowe w wysokości ponad 2,6 mln zł na przeprowadzenie corocznych, kompleksowych badań zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych oraz hałasu i promieniowania.Dzięki tym badaniom poznany zostanie aktualny stan wszystkich komponentów środowiska. Na ich podstawie możliwe będzie także określenie przyczyn i trendów zmian oraz skuteczności podejmowanych działań – wyjaśnia Piotr Biernat, rzecznik Funduszu.

Analiza zanieczyszczeń powietrza wykonana zostanie najnowocześniejszymi metodami w 16 stacjach kontenerowych. W jej trakcie specjaliści zbadają stężenie dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu, tlenku węgla, benzenu, pyłu zawieszonego oraz rtęci. Wyniki tych badań będą uzupełniane danymi meteorologicznymi opracowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i publikowane na stronach internetowych WIOŚ. Analiza wód wykonana zostanie przez specjalistyczne placówki inspekcji ochrony środowiska  w 103 punktach. Badania będą dotyczyły zaopatrzenia mieszkańców w wodę do spożycia i celów rekreacyjnych oraz bytowanie ryb.
Natomiast monitoring stanu wód podziemnych wykonany zostanie w 92 miejscach. Ze względu na zaobserwowany przez ekspertów wzrost zanieczyszczeń, szczegółowej analizie poddane zostaną okolice spalarni odpadów w Dąbrowie Górniczej i rejon Tarnowskich Gór.

Poziom hałasu sprawdzany będzie w 16 punktach pomiarowych, m.in. w Kaletach, Sławkowie, Świerklańcu, Toszku i Węgierskiej Górce. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w 2010 roku zbadany zostanie także poziom pól elektromagnetycznych w województwie śląskim. Kompleksowe badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zakończą się w lutym przyszłego roku. Ich wyniki znajdą się w całościowym raporcie o stanie środowiska w regionie.
 

Dodaj komentarz