Solidar Śląsko Dąbrow

Mocniejsze prezydium SKGWK

Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący Solidarności w Kompanii Węglowej i Piotr Bienek, szef Solidarności w kopalni Śląsk zostali wiceprzewodniczącymi Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego. W przeprowadzonych wyborach uzupełniających do prezydium SKGWK, Rada Sekcji jednomyślnie poparła ich kandydatury zaproponowane przez szefa górniczej Solidarności Jarosława Grzesika.

– Uznałem, że prezydium SKGWK należy wzmocnić. Kłysz i Bienek będą pełnić funkcje wiceprzewodniczących, wraz z moim dotychczasowym zastępcą Sławomirem Kozłowskim, szefem Solidarności w Jastrzębskiej Spółce Węglowej – informuje Grzesik.

49-letni Stanisław Kłysz do Solidarności należy od 1981 r. – Przeszedłem drogę od szeregowego członka związku do szefa Solidarności w kopalni Brzeszcze. W minionych kadencjach pełniłem wiele związkowych funkcji, a obecnie jestem wiceprzewodniczącym związku w Kompanii Węglowej – mówi Stanisław Kłysz. 
Kłysz m.in. deklaruje, że będzie wspierał prezydium SKGWK w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem pracy w kopalniach.

50-letni Piotr Bienek do Solidarności wstąpił w 1989 r. Od 1998 r. pełni funkcję przewodniczącego związku w kopalni Śląsk. W obecnej kadencji jest członkiem Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki i delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. – Jednym z moich priorytetów będzie konsolidacja działań wszystkich organizacji związkowych Solidarności w spółkach węglowych – zapowiada Piotr Bieniek.

Nowo wybrani wiceprzewodniczący górniczej Solidarności zapewniają, że swoje funkcje będą starali się wypełniać rzetelnie, tak by nie zawieść zaufania, jakim obdarzyła ich Rada SKGWK.

Rada SKGWK jednogłośnie zaakceptowała również kandydatury Waldemara Sopaty, szefa Solidarności w jaworznickim ZGE Sobieski na stanowisko sekretarza Sekcji i Romana Brudzińskiego, wiceprzewodniczącego związku w JSW, który został wybrany na członka prezydium SKGWK. Tym samym dotychczasowy czteroosobowy skład prezydium SKGWK został powiększony o dodatkowe 4 osoby. 

Dodaj komentarz