Solidar Śląsko Dąbrow

MKPS czeka na premiera

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy zaprosił premiera Donalda Tuska na Śląsk. – Komentując akcję strajkową 26 marca, zaznaczył Pan, iż „nie można lekceważyć nikogo wtedy, kiedy zgłasza pretensje pod adresem władzy”. Trzymamy Pana ze słowo – napisali w liście do premiera reprezentanci MKPS.

Członkowie komitetu nawiązali też do innych fragmentów komentarza, które premier Tusk wygłosił w dniu solidarnościowego strajku generalnego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Premier stwierdził wówczas, że postulaty MKPS są dla niego niejasne i niezrozumiałe. W liście przypominają, że postulaty zostały skierowane do rządu jesienią ubiegłego roku i że były przedmiotem rozmów z oficjalną delegacją rządową. Nad zgłoszonymi przez MKPS postulatami pracowało pięć zespołów roboczych, w skład których obok związkowców i pracodawców wchodzili też przedstawiciele rządu. – Dlatego jesteśmy zaskoczeni, że nie dotarła do Pana Premiera precyzyjna informacja na temat sensu i wagi postulatów wysuniętych przez MKPS. Wobec tego zapraszamy Pana Premiera wraz z przedstawicielami resortów gospodarki, finansów, pracy, zdrowia i edukacji do bezpośredniego spotkania z delegacją MKPS na Śląsku. Jesteśmy gotowi wyjaśnić Panu Premierowi i przedstawicielom resortów wszelkie nurtujące Was wątpliwości dotyczące naszych postulatów – zadeklarowali w liście reprezentanci MKPS.

– Mamy nadzieję, że nie obawia się Pan spotkania z ludźmi, którzy „zgłaszają pretensje pod adresem władzy”. Nie ma się czego bać. Jesteśmy takimi samymi obywatelami tego kraju jak Pan i liczymy, że Panu, tak samo mocno jak nam, zależy na przyszłości, rozwoju i dobru naszej Ojczyzny – podkreślili związkowcy w liście do szefa rządu.

pełna treść listu w załączniku

Solidarnościowy strajk generalny na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim odbył się 26 marca. Wzięło w nim udział ponad 85 tys. pracowników. W sumie strajk objął około 400 zakładów pracy. To były w większości dwugodzinne akcje strajkowe na pierwszych zmianach.

Od października 2012 roku na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim działa Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy w skład którego wchodzą śląsko-dąbrowska Solidarność, OPZZ, FZZ, Sierpień 80 i ZZ Kontra. MKPS skierował do rządu 6 postulatów:
1.Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.
2.Wprowadzenie systemu rekompensat dla przedsiębiorstw objętych skutkami pakietu klimatyczno-energetycznego.
3.Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych.
4.Likwidacja NFZ i stworzenie systemu opieki zdrowotnej opartego na założeniach, na podstawie których działała dawna Śląska Kasa Chorych.
5.Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze.
6.Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy.

Dodaj komentarz