Solidar Śląsko Dąbrow

Milionowe zadośćuczynienie dla noworodka

Choć od zdarzenia minęło już prawie pięć lat, prawnikom z kancelarii odszkodowawczej VOTUM S.A. udało się wywalczyć milionowe zadośćuczynienie dla ofiary wypadku komunikacyjnego. Sprawa nie należała do łatwych, dotyczyła bowiem poszkodowanej, której w chwili wypadku nie było jeszcze na świecie.

Wypadek miał miejsce jesienią 2008 roku. Kierowca wiozący młodą kobietę do porodu nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Ciężarna doznała licznych potłuczeń ciała, w konsekwencji doszło również do wcześniejszego odklejenia się łożyska. Stan ten bezpośrednio zagrażał życiu matki i dziecka. W następstwie wypadku doszło do przedwczesnego porodu. Niestety dziewczynka urodziła się z bardzo poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Doznała rozległego uszkodzenia centralnego układu nerwowego, które spowodowało głębokie upośledzenie psychoruchowe i znaczny rozstrój zdrowia. Dla ratowania jej życia konieczna była wielokrotna hospitalizacja, a dalej długoletnia terapia.

Matka dziecka zdecydowała się powierzyć swoją sprawę kancelarii odszkodowawczej VOTUM S.A. z Wrocławia. W wyniku działań ekspertów od odszkodowań, w zakresie OC pojazdu sprawcy zdarzenia uzyskano, na etapie postępowania likwidacyjnego, kwotę w wysokości 50 tys. zł.

Z uwagi na odmowę dopłaty do zadośćuczynienia, która była argumentowana trudnościami w ocenie stanu zdrowia dziecka z powodu ciągłej hospitalizacji, VOTUM S.A. zarekomendowało skierowanie sprawy do sądu. Postępowaniem zajęła się Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek i wspólnicy sp. k. – podmiot z grupy kapitałowej VOTUM. Na reakcję pozwanego towarzystwa ubezpieczeniowego nie trzeba było długo czekać. Strona uznała roszczenie w zakresie zadośćuczynienia w kwocie 150 tys. zł., a także wypłaciła rentę z tytułu zwiększonych potrzeb. Na tym jednak nie poprzestano. Prawnicy walczyli dalej, a skuteczność ich działań potwierdza uzyskane zadośćuczynienie w wysokości 1 miliona złotych.

W opisanej sprawie łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła ponad milion złotych. Odszkodowanie nie wyczerpało sumy gwarancyjnej, która w przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi 5 milionów euro. Na marginesie warto dodać, iż pozwany ubezpieczyciel obciążony został kosztami sądowymi w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. – Historia klientki VOTUM S.A. dowodzi, że wynik postępowania likwidacyjnego nie musi mieć charakteru ostatecznego i warto brać pod uwagę możliwość wejścia z ubezpieczycielem na drogę sądową – mówi Dominika Stefanowska, prawnik z Votum S.A. Przy sprawnie poprowadzonym postępowaniu i właściwiej reprezentacji osoba poszkodowana w wypadku ma szansę na odszkodowanie wielokrotnie wyższe, niż kwota wyjściowa.

Andrzej Szmuc, przedstawiciel regionalny Votum S.A.
tel. 606 236 583
e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Dodaj komentarz