Solidar Śląsko Dąbrow

Milion zł na pomoc bezrobotnym po 50. roku życia

131 osób bezrobotnych weźmie udział w Programie Regionalnym „Aktywni 50+”. Projekt będzie realizowany do końca 2016 roku w pięciu powiatowych urzędach pracy w województwie śląskim. Są to urzędy w Bielsku-Białej, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach oraz w Tychach, w których odsetek zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 50+ jest najwyższy w województwie śląskim i wynosi ponad 30 proc. Mirosław Truchan, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności oraz członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia podkreśla, że bezrobotni powyżej 50. roku życia mają niewielkie szanse na rynku pracy. – Pracodawcy nie chcą ich zatrudniać, wolą przyjmować ludzi młodych – mówi.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Paweł Durleta, kierownik Zespołu ds. Programów Rynku Pracy katowickiego WUP podkreśla, że nabór do projektu już się rozpoczyna. – Program jest skierowany głównie do osób zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. O wyborze uczestników będą decydowały urzędy na podstawie indywidualnych planów działania opracowywanych dla poszczególnych osób i przeprowadzonych z nimi wywiadów – dodaje.

Program obejmie roboty publiczne, prace interwencyjne, szkolenia zawodowe, szkolenia z przedsiębiorczości oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jedną z przewidzianych form aktywizacji bezrobotnych 50+ są także staże w zakładach pracy. Pracodawcy, którzy zatrudnią uczestników programu będą mogli skorzystać między innymi z refundacji części składek na ubezpieczenia społeczne, natomiast osoby bezrobotne otrzymają w okresie szkolenia stypendium. Jednym z założeń przedsięwzięcia jest również wysoka efektywność zatrudnienia osób biorących udział w programie, która – jak informuje Paweł Durleta – ma wynieść 80 proc. w okresie 3 miesięcy po zakończeniu projektu. W ocenie Mirosława Truchana największe szanse na zapewnienie uczestnikom programu stałego zatrudnienia dają staże u pracodawców oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Na aktywizację bezrobotnych powyżej 50. roku życia w ramach programu „Aktywni 50+” przeznaczony zostanie milion złotych pochodzących ze środków Funduszu Pracy. Programy regionalne stanowią jedną z nowych form wsparcia wprowadzonych w ramach znowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ich celem jest zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie polityki rynku pracy oraz uwzględnienie potrzeb lokalnych pracodawców w procesie aktywizacji bezrobotnych.

Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod koniec listopada 2016 roku bezrobotni z grupy 50+ stanowili 27,4 proc. ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Takich osób było 420 tysięcy. Z roku na rok ich odsetek systematycznie wzrasta, w końcu 2014 roku bezrobotnych w wieku 50+ było 26 proc., a rok wcześniej 24,3 proc.

Województwo śląskie należy do tych województw, w których bezrobotnych w grupie osób, które przekroczyły 50 lat, jest najwięcej. Stanowią oni przeszło 29 proc. zarejestrowanych bezrobotnych.

Agnieszka Konieczny
źródło foto:commons.wikimedia.org/Pavla Pelikánová

 

Dodaj komentarz