Solidar Śląsko Dąbrow

Mediacje w sprawie kolei regionalnych

Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz zwrócił do prezes zarządu spółki Przewozy Regionalne Małgorzaty Kuczewskiej-Łaskiej o przekazanie pracowników i taboru Śląskiego Zakładu PR do spółki Koleje Śląskie. 

– W związku z decyzją o likwidacji Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych ważą się losy blisko 2 tys. pracowników spółki. Najrozsądniejszym rozwiązaniem, rozwiązaniem odpowiedzialnym społecznie byłoby przekazanie pracowników zakładu do spółki Koleje Śląskie na zasadzie  23¹ Kodeksu pracy. Ten artykuł mówi o przejęciu przez nowy podmiot zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z pracownikami – mówi Dominik Kolorz, podkreślając, że skorzystanie z tego rozwiązania nie jest skomplikowanym przedsięwzięciem. – Potrzebna jest tylko dobra wola obu stron, czyli zarządu PR i zarządu spółki KŚ, podlegającej Marszałkowi Województwa Śląskiego – dodaje Kolorz.

Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności podjął się roli mediatora w sporze pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a zarządem Przewozów Regionalnych. – Jestem już po konsultacjach z marszałkiem i z jego strony uzyskałem zapewnienie, że pragnie rozwiązać ten konflikt w duchu porozumienia. Zadeklarował gotowość do rozmów na temat przejęcia przez Koleje Śląskie  zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z pracownikami. Teraz czekam na odpowiedź  zarządu Przewozów Regionalnych – mówi Dominik Kolorz.

– Szybkie rozwiązanie tego konfliktu jest niezwykle ważne z punktu widzenia nie tylko pracowników, ale też pasażerów kolei w naszym regionie. Nieprzekazanie pracowników i taboru do Kolei Ślaskich będzie oznaczało po pierwsze utratę pracy przez setki kolejarzy, a po drugie może doprowadzić do paraliżu kolejowego transportu pasażerskiego w regionie, i to nie tylko z powodu akcji protestacyjnych, ale też braku taboru i ludzi do jego obsługi – ostrzega przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Jak zdecydował Zarząd Województwa Śląskiego, od przyszłego roku całość regionalnych przewozów pasażerskich w województwie śląskim bez procedury przetargowej mają przejąć Koleje Śląskie. Samorząd wojewódzki zamierza w ciągu najbliższych kilkunastu dni podpisać z KŚ trzyletnią umowę w tej sprawie. W odpowiedzi zarząd Przewozów Regionalnych zdecydował o likwidacji swojego zakładu na Śląsku.

Śląski Zakład Przewozów Regionalnych zatrudnia blisko 2 tys. osób. Ma wozić pasażerów w naszym regionie tylko do końca 2012 roku. Tymczasem obecnie Koleje Śląskie zatrudniają zaledwie 320 pracowników i dysponują ok. 20 pociągami. To zdecydowanie za mało, aby móc obsługiwać wszystkie regionalne połączenia kolejowe na Śląsku. Tym bardziej, że w proponowanym przez KŚ rozkładzie na 2013 rok znalazło się ponad 600 połączeń, gdy w tym roku w całym regionie w funkcjonuje ich ok. 500 obsługiwanych przez obie spółki.

Dodaj komentarz