Solidar Śląsko Dąbrow

Mediacje w dąbrowskim szpitalu zakończyły się fiaskiem

Mediacje w szpitalu im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zakończyły się fiaskiem. 6 maja dyrekcja placówki i działające w niej organizacje związkowe podpisały protokół rozbieżności.
W ocenie związkowców pracodawcy zabrakło dobrej woli do zakończenia konfliktu.
 
– Związki zawodowe robiły wszystko, żeby osiągnąć kompromis, ale dyrektor zamiast przedstawienia konkretnych propozycji regulacji płacowych dla wszystkich pracowników szpitala, wyznaczał terminy kolejnych spotkań. W naszej ocenie był to jedynie dialog pozorowany i gra na czas – mówi Elżbieta Żuchowicz, przewodnicząca Solidarności w dąbrowskim szpitalu.
 
O tym, że rozmowy w szpitalu zostaną wznowione zdecydowano 15 kwietnia podczas obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Dyrektor placówki zadeklarował wówczas chęć prowadzenia dalszych negocjacji i zapowiedział, że rozważy postulaty związków. – Przyjęliśmy te obietnice z umiarkowanym optymizmem, ale dla dobra pacjentów zdecydowaliśmy się na powrót do rozmów. Wykazaliśmy dobrą wolę, mieliśmy nadzieję, że wspólnie z dyrekcją wypracujemy rozwiązania korzystne dla wszystkich pracowników. Zamiast nich mamy protokół rozbieżności – dodaje przewodnicząca Solidarności w szpitalu.
 
15 kwietnia podczas obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego uzgodniono również, że jeśli do 8 maja stronom nie uda się osiągnąć porozumienia, ponownie zwrócą się do Rady o pomoc w rozwiązaniu konfliktu. – Wszystko wskazuje na to, że z takim wnioskiem wystąpimy – zaznacza Elżbieta Żuchowicz. Równocześnie związkowcy zapowiadają podjęcie dalszych działań przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, m.in. zorganizowanie referendum strajkowego.
 
Konflikt na tle płacowym trwa w dąbrowskim szpitalu od wielu miesięcy. Związki zawodowe domagają się podwyżek płac w wysokości 300 zł brutto dla wszystkich pracowników placówki. Zarzucają też dyrekcji niewłaściwe zarządzanie, w wyniku którego z pracy w szpitalu rezygnują specjaliści. Podczas wcześniejszych rozmów nie udało się osiągnąć porozumienia, 22 marca w szpitalu przeprowadzony został dwugodzinny strajk ostrzegawczy.

aga
 

Dodaj komentarz