Solidar Śląsko Dąbrow

Masówki w kopalniach Kompanii Węglowej

Od wczesnych godzin porannych we wszystkich kopalniach i zakładach wchodzących w skład Kompanii Węglowej trwają masówki. Związkowcy przekazują załogom informacje dotyczące założeń programu restrukturyzacji spółki oraz działań międzyzwiązkowego sztabu protestacyjno-strajkowego.

Masówki prowadzone będą przez całą dobę. Rozpoczęły się na pierwszej zmianie, o godz. 6.00 lub 6.30 w zależności od kopalni. W związku z decyzją kierownictwa Kompanii Węglowej o niewpuszczaniu dziennikarzy na teren kopalń i zakładów należących do spółki w czasie masówek, związkowcy zorganizowali briefing prasowy przed KWK Bobrek-Centrum. – Dla nas to zupełnie niezrozumiała decyzja. Zawsze przy okazji jakichkolwiek ważnych wydarzeń w Kompanii Węglowej media były informowane na bieżąco, a dziennikarze byli wpuszczani na nasze masówki. Nigdy jeszcze nie było takiej sytuacji jak obecnie – powiedział Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności po masówce w kopalni Bobrek-Centrum w Bytomiu.

Przypomniał, że w piątek 28 listopada zarząd ma przekazać Radzie Pracowników KW oraz związkom zawodowym gotowy projekt programu restrukturyzacji spółki na lata 2013-2020. Od zawartości tego dokumentu związkowcy uzależniają dalsze kroki. – Zapoznamy się z tym dokumentem i na początku tygodnia zwołamy posiedzenie sztabu protestacyjno-strajkowego, podczas którego podejmiemy decyzję o dalszych krokach. Jeżeli założenia przekazane nam tydzień temu znajdą się w tym projekcie, rozpoczniemy spór zbiorowy. Jest jednak za wcześnie, żeby mówić o formie ewentualnych protestów  – podkreślił przewodniczący.

Program restrukturyzacji ma zakładać m.in. zwolnienie 1020 pracowników administracji, obniżenie, a następnie zamrożenie płac, a także łączenie kopalń i tworzenie spółek córek z zakładów dotychczas wchodzących w skład KW. – Oczekujemy od zarządu rozsądku i ludzkiego podejścia. Dla tych panów 1020 pracowników to jest liczba, a dla nas to są ludzie – zaznaczył Jarosław Grzesik.

Podczas briefingu dodał również, że jednym z najbardziej kuriozalnych  założeń programu restrukturyzacji KW jest plan sprzedaży osiągającej bardzo dobre wyniki ekonomiczne kopalni Knurów-Szczygłowice. – Wystarczy posłuchać wypowiedzi w tej sprawie pana Zagórowskiego prezesa JSW. On jest szczęśliwym człowiekiem, cieszy że kierowana przez niego spółka może pozyskać tak dobrą perspektywiczną kopalnie, że będzie sobie mógł w ten sposób obniżyć krzywą kosztów. Jeżeli JSW robi tak doskonały interes, to co można w tej sytuacji powiedzieć o zarządzie Kompanii Węglowej? – pyta Grzesik.

Od 24 października we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej trwa pogotowie strajkowe.

Dodaj komentarz