Solidar Śląsko Dąbrow

Masówki w kopalni Wujek

W nocy z środy na czwartek rozpoczynają się masówki informacyjne w kopalni Wujek. Organizuje je związkowy sztab protestacyjno-strajkowy, w skład którego wchodzą WZZ Sierpień 80, NSZZ Solidarność z Ruchu Wujek, NSZZ Solidarność z Ruchu Śląsk, ZZ Ratowników Górniczych i ZZ Maszynistów Wyciągowych.

Masówki odbędą się na obu Ruchach kopalni, czyli na Wujku i na Śląsku i będą przeprowadzone na wszystkich czterech zmianach. Członkowie sztabu protestacyjno-strajkowego chcą poinformować załogę o  o swoich planowanych działaniach w związku z trudną sytuacją kopalni i holdingu.

Przedstawiciele organizacji, które weszły w skład sztabu zaapelowali do swoich central związkowych o powołanie centralnego sztabu protestacyjno-strajkowego w KHW i w poszczególnych kopalniach spółki.

Do sztabu protestacyjno-strajkowego nie przystąpiły kopalniane organizacje ZZ Górników w Polsce oraz ZZ Kadra.
 

Dodaj komentarz