Solidar Śląsko Dąbrow

Masówki w Kompanii Węglowej

W tym tygodniu w kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej odbyły się masówki informacyjne dla załóg. Związkowcy informowali pracowników o sytuacji w spółce i w całym polskim górnictwie, a także przedstawiali plany ewentualnych działań protestacyjnych. 
 
– Atmosfera na masówkach była bardzo gorąca. Nawet ludzie, którzy byli na urlopach, przychodzili na kopalnię – mówi Stanisław Kłysz, szef Solidarności w kopalni Brzeszcze oraz wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność.
 
2 września w Brzeszczach w związku z chaosem informacyjnym powstałym wokół sprzedaży tamtejszej kopalni nowemu inwestorowi odbyło się spotkanie przedstawicieli Solidarności oraz pozostałych związków zawodowych z zarządem Spółki Restrukturyzacji Kopalń. – Przede wszystkim chcieliśmy doprecyzować co oznacza „wydzielona część kopalni”, która ma zostać sprzedana. Nasze stanowisko jest jasne. Kopalnia Brzeszcze ma zostać zgodnie ze styczniowym porozumieniem sprzedana spółce skarbu państwa powiązanej z energetyką na zasadach gwarantujących jej dalsze funkcjonowanie. Chodzi nie tylko o same złoża węgla, ale również o ludzi, począwszy od pracowników dołowych, poprzez pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, stacji uzdatniania wody, stacji odmetanowania, stacji ratowniczej, po pracowników powierzchni i administracji – wskazuje Stanisław Kłysz.
 
25 sierpnia Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, po analizie stanu realizacji porozumienia z rządem z 17 stycznia ocenił, że strona rządowa nie wywiązuje się z większości zapisów tego dokumentu. Zapadła decyzja  o reaktywowaniu od września kopalnianych  komitetów protestacyjno-strajkowe i rozpoczęciu akcji informacyjnej wśród załóg.
 
łk

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.