Solidar Śląsko Dąbrow

Masówki w KHW

6 listopada w kopalniach i zakładach Katowickiego Holdingu Węglowego przeprowadzone zostały masówki, podczas których związkowcy informowali pracowników o planach zarządu KHW dotyczących zawieszenia wypłaty części składników płac zapisanych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Chodzi m.in. o nagrodę barbórkową, czternastą pensję, nagrody roczne, odprawy emerytalne, deputaty węglowy dla pracowników i emerytów, bilet z Karty Górnika oraz ekwiwalent za pomoce szkolne.

– Te składniki są znaczącą częścią wynagrodzeń górników z naszej spółki. Gdybyśmy wyrazili zgodę na ich zawieszenie, to ludzie straciliby miesięcznie nawet 1/3 swoich zarobków – mówi Piotr Bienek, wiceprzewodniczący Solidarności w KHW.  

W piątek, 7 listopada przedstawiciele związków zawodowych z KHW spotkają się z zarządem spółki. Od efektów tych rozmów związkowcy uzależniają swoje dalsze działania. – Przede wszystkim chcemy uzyskać więcej informacji na temat sytuacji finansowej holdingu. Zamierzamy też rozmawiać o oszczędnościach, ale takich, których bezpośrednio nie odczuliby pracownicy. Na obcięcie płac załodze na pewno nie będzie zgody. Bo te elementy, które zarząd chce zabrać pracownikom, to nie są żadne przywileje. To są składniki wynagrodzeń – podkreśla Bienek.

bea

źródło foto: commons.wikimedia.org/wiki/User:WarXboT

 

Dodaj komentarz