Solidar Śląsko Dąbrow

Masówki przed referendum

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbywają się w czwartek masówki związane z przyszłotygodniowym referendum strajkowym. – Informowaliśmy pracowników o sytuacji w spółce i przekonowaliśmy, że to już jest naprawdę ostatni dzwonek, aby ostro zareagować na szkodliwe dla pracowników działania zarządu – mówi Roman Brudziński, wiceszef Solidarności w JSW.

Pierwsze masówki odbyły się o 6.00 rano, kolejna w południe, następna o 18.00. Ostatnia o północy. – Chcieliśmy dotrzeć do pracowników wszystkich zmian i poinformować o fiasku sporów zbiorowych dotyczących podwyżki płac oraz nowych, niekorzystnych umów o pracę dla nowo zatrudnianych górników. Mówiliśmy też o tym, jak w rzeczywistości wyglądają tzw. premie motywacyjne i zadaniowe. Zresztą górnicy, szczególnie ci pracujący w najcięższych warunkach, sami na paskach widzą, że te premie to pic. Nawiasem mówiąc zarząd nie przygotował nawet regulaminu ich przyznawania, więc nie wiadomo, na jakiej zasadzie są wypłacane. Nie ma podstawy prawnej, co grozi postawieniem zarzutu działania na szkodę spółki – dodaje Brudziński.

Podczas masówek związkowcy podkreślali też, że zarząd proponował, aby na wypłatę z zysku za 2011 rok przeznaczyć 90 mln zł, a przedstawiciele Solidarności chcieli, aby to było 178 mln zł. – Ostatecznie na nagrody przeznaczono 130 mln zł, ale jesteśmy przekonani, że gdyby nie nasze naciski, to ta pula byłaby taka, jak początkowo proponował zarząd, czyli blisko dużo niższa – zaznacza wiceprzewodniczący „S” w spółce.

Ogromne wzburzenie wśród załogi wywołała wiadomość o planach wprowadzenia przez zarząd nowego regulaminu pracy. – Ten regulamin przewiduje dłuższy tydzień pracy dla całej załogi, czyli sobota będzie traktowana tak samo, jak każdy inny dzień powszedni. Niewykluczone, że prezes zdecyduje się jednostronnie wprowadzić ten regulamin już w lipcu, więc to ostatnia chwila, aby podjąć skuteczne działania protestacyjne – podkreśla Brudziński.  

20 czerwca Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy planuje przeprowadzić referendum strajkowe we wszystkich kopalniach i zakładach spółki. – Pytania, które chcemy zadać w referendum, opublikujemy w przyszłym tygodniu. Głosowanie rozpocznie się rano 20 czerwca i potrwa do 21 czerwca. Jeszcze tego dnia chcemy podać wstępne wyniki referendum – zapowiada Brudziński.

Na początku roku związki zawodowe w JSW rozpoczęły dwa spory zbiorowe z pracodawcą. Pierwszy dotyczył uchwały zarządu spółki ustalającej nowe wzory umów o pracę dla pracowników zatrudnianych po 15 lutego 2012 roku. Umowy pozbawiają te osoby takich uprawnień, jakie mają pracownicy zatrudnieni przed15 lutego (np. uprawnień wynikających z Karty Górnika). Pracodawca nie zgodził się na propozycję strony związkowej, by nowe wzory umów o pracę poddane zostały pod niezależny arbitraż. Sprawą na wniosek związkowców zajęła się też Państwowa Inspekcja Pracy. Nakazała zarządowi wycofać się z tych umów, bo w ocenie inspektorów naruszają one prawo. Jednak pracodawca nie zastosował się do zaleceń PIP. W drugim sporze zarząd JSW odrzucił żądania związkowców, dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki o 7 proc. Fiasko obu sporów spowodowało, że związkowcy powołali Międzyzwiązkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy i rozpoczęli przygotowania do referendum strajkowego.
 

Dodaj komentarz