Solidar Śląsko Dąbrow

Manifestacja mieszkańców Bytomia w obronie kopalni

Ok. 1000 osób uczestniczyło w manifestacji poparcia dla protestujących górników w kopalni Bobrek-Centrum w Bytomiu. W akcji wzięli udział mieszkańcy Bytomia oraz rodziny górników. Kopalnia jest jedynym dużym zakładem pracy w tym mieście.

Jak informują przedstawiciele zakładowej Solidarności akcja trwała ok. 4 godzin. Jej uczestnicy zebrali się pod Ruchem Bobrek, gdzie zamanifestowali poparcie dla protestu górników w obronie kopalni. Później przemaszerowali pod Ruch Centrum, gdzie również odbyła się pikieta.

Od początku trwania spontanicznego protestu w kopalni Bobrek-Centrum mieszkańcy miasta solidaryzują się z górnikami. Przynoszą na kopalnie żywność, termosy z ciepłymi napojami, koce i odzież. Kopalnia wytypowana do likwidacji w rządowym programie restrukturyzacji górnictwa jest ostatnim dużym zakładem przemysłowym w Bytomiu. Miasto szczególnie dotkliwie odczuło poprzednią restrukturyzację górnictwa z czasów rządu Jerzego Buzka. Do dzisiaj poziom bezrobocia należy tam do najwyższych w województwie śląskim.

Manifestacja w Bytomiu była kolejną już tego typu akcją zorganizowaną w miastach, w których funkcjonują kopalnie wyznaczone do likwidacji w rządowym programie restrukturyzacyjnym. 9 stycznia podobną demonstrację przeprowadzono przed kopalnią Brzeszcze. W Gliwicach i Rudzie Śląskiej odbyły się akcje protestacyjne polegające na blokadach ulic i rond.

Eskalacja protestów w śląskich miastach to odpowiedź na rządowy plan restrukturyzacji górnictwa, który zakłada m.in. zamknięcie kopalń: Brzeszcze, Bobrek-Centrum, Sośnica-Makoszowy i Pokój oraz likwidację ok. 5 tys. miejsc pracy w górnictwie.

łk
 

Dodaj komentarz