Solidar Śląsko Dąbrow

Mała retencja sposobem na rozwiązanie dużych problemów

Jeszcze tylko do 10 czerwca można składać elektroniczne wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie inwestycji w przydomową retencję. II nabór w programie „Moja Woda” dobiega końca.

Program jest skierowany do właścicieli domów prywatnych, którzy chcieliby zainwestować w instalacje zatrzymujące deszczówkę i wody roztopowe. Na ten cel z projektu „Moja Woda” można uzyskać dofinansowanie wynoszące maksymalnie 5 tys. zł. Na liście inwestycji objętych programem znajdują się m.in. oczka wodne i podziemne zbiorniki retencyjne. O pieniądze można się starać przed zakończeniem budowy instalacji.

Jak poinformował WFOŚiGW, po złożeniu wniosku on-line należy dokument wydrukować i wraz z załącznikami do 12 lipca dostarczyć do katowickiego Funduszu. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl.

Program „Moja Woda” jest realizowany przez Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wystartował w lipcu zeszłego roku i ma na celu doprowadzenie do lepszego wykorzystywania wód opadowych i roztopowych. Dzięki inwestycjom w małą retencję deszczówka nie trafia do kanalizacji i rowów odwadniających, tylko służy do podlewania przydomowych ogródków. To z kolei pozwala na zmniejszenie zużycia wody z instalacji wodociągowych, co przekłada się chociażby na zmniejszenie rachunków.

W zeszłym roku do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło blisko 25 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych na łączną kwotę przekraczającą 114 mln zł. Te inwestycje umożliwią zatrzymanie ponad 1,2 mln metrów sześciennych wody opadowej rocznie.

Mała retencja pozwala na przeciwdziałanie skutkom susz oraz zapobieganie powodziom i podtopieniom. Te zjawiska pogodowe nasilają się w ostatnich latach i są spowodowane nie tylko coraz wyższymi temperaturami. Polska posiada bardzo niewielkie zasoby wodne, w dodatku jest w stanie zatrzymać jedynie kilka procent wód opadowych i roztopowych. Są one gromadzone głównie w dużych zbiornikach retencyjnych. Mała retencja przez minione dziesięciolecia została zupełnie zaniedbana. Program „Moja Woda” jest jednym z wielu przedsięwzięć, które mają ten niekorzystny trend odwrócić.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: pxhere.com