Solidar Śląsko Dąbrow

Mailowy protest w Nexteer

Członkowie Solidarności z całego regionu wysyłają listy i maile do przedstawicieli polskiej i światowej dyrekcji koncernu Nexteer, w których protestują przeciwko bezprawnemu ich zdaniem zwolnieniu z pracy Grzegorza Zmudy, przewodniczącego związku w Nexteer Automotive Poland. – Wszyscy widzą, że w naszym kraju poszerza się zjawisko łamania praw pracowniczych i związkowych. Bardzo cieszy mnie to, że już tak wiele osób przystąpiło do tej akcji i że wciąż dołączają kolejne. To pokazuje, co to znaczy prawdziwa solidarność – mówi Grzegorz Zmuda.

Na razie trudno oszacować, ile maili spłynęło do dyrekcji Nexteer Automotive Poland oraz do europejskich i światowych władz koncernu. Jak informuje Małgorzata Benc, kierownik Biura Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w Zawierciu, w proteście wzięły udział już wszystkie komisje zakładowe związku działające w tym mieście. – Nie może być zgody na łamanie prawa i szykanowanie ludzi upominających się o interesy pracownicze. Należy napiętnować i zwalczać wszelkie przypadki takich patologicznych działań pracodawców, bez względu na to, gdzie mają miejsce – podkreśla Małgorzata Benc.

W treści pisma związkowcy wskazują, że zwolnienie przewodniczącego zakładowej „S” jest nie tylko sprzeczne z polskim prawem, ale także z unijną dyrektywą mówiącą o Zakładowych Radach Pracowników, gdyż Grzegorz Zmuda jest także przewodniczącym rady w Nexteer Automotive Poland. – W sytuacji, gdy dyrekcja Nexteer Automotive Poland nie odstąpi od bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę z przewodniczącym międzyzakładowej organizacji związkowej, podejmiemy stosowne działania, przewidziane statutem NSZZ Solidarność oraz ustawą o związkach zawodowych – zapowiedziano w dokumencie.

– Tą akcją chcemy pokazać, że przewodniczący Zmuda może liczyć na wsparcie członków Solidarności, ale nie tylko. Może liczyć również na wszystkich tych, którzy sprzeciwiają się łamaniu praw związkowych i pracowniczych – dodaje Mirosław Truchan, wiceprzewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Sytuacji w tyskim zakładzie poświęcone będzie nadzwyczajne posiedzenie Regionalnej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ Solidarność, które odbędzie się w środę 29 czerwca w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Na spotkaniu zapadną decyzję w sprawie dalszych akcji protestacyjnych przeciwko łamaniu praw pracowniczych w Nexteer Automotive Poland.

16 czerwca w Nexteer Automotive Poland podpisano porozumienie kończące trwający od lutego spór zbiorowy. Dyrekcja spółki zgodziła się na wszystkie najważniejsze związkowe postulaty poza jednym. Nie przywróciła do pracy Grzegorza Zmudy założyciela i przewodniczącego Solidarności Nexteer. Mimo to związkowcy zdecydowali się podpisać porozumienie. Dzięki poświęceniu przewodniczącego pracę zachowali wszyscy pracownicy, których planowano zwolnić w związku z ich udziałem w strajku ostrzegawczym z 26 maja.  

Dodaj komentarz