Solidar Śląsko Dąbrow

Lotniskowa Solidarność

Z inicjatywy Solidarności z portu lotniczego w Pyrzowicach utworzono Sekcję Krajową Pracowników  Transportu Lotniczego i Obsługi Lotnisk NSZZ Solidarność. W skład Sekcji obok związkowców z Pyrzowic weszły organizacje związkowe z portów lotniczych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. W sumie lotniskowa Solidarność liczy już ponad 1000 członków.

– Razem jesteśmy silniejsi i mamy lepszą pozycję negocjacyjną. Sektor lotniczy w Polsce jest coraz większy i również działalność związkowa wymaga koordynacji na poziomie ogólnokrajowym. Stąd decyzja o powstaniu sekcji – mówi Sebastian Kołodziej, szef Solidarności w porcie lotniczym w Pyrzowicach.

– Oprócz kolegów z Warszawy, Krakowa, Gdańska i Poznania wkrótce dołączą też koledzy z Wrocławia. Zrzeszamy pracowników różnych działów lotnisk. Obok pracowników obsługi naziemnej również kolegów ze służb ochrony lotniska. Są z nami związkowcy z Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej i Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze – wylicza Sebastian Kołodziej.

Jednym z celów Sekcji jest doprowadzanie do powstania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy w branży lotniczej. – Ważne też jest wzajemne wspieranie się organizacji w poszczególnych działach branży. Takiego wsparcia potrzebują obecnie nasi koledzy z służb ochrony lotniska, których miejsca pracy są zagrożone w związku z nowelizacją prawa lotniczego – dodaje szef „S” w Pyrzowicach.
 

Dodaj komentarz