Solidar Śląsko Dąbrow

List ws. prezesa Zagórowskiego

W związku z narastającym konfliktem pomiędzy zarządem a związkami zawodowymi w Jastrzębskiej Spółce Węglowej  przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz i szef górniczej Solidarności Jarosław Grzesik zwrócili do szefa związku Pracodawcy RP Andrzeja Malinowskiego z apelem o interwencję.

W liście otwartym skierowanym do prezydenta Pracodawców RP Dominik Kolorz i Jarosław Grzesik podkreślają, że Jarosław Zagórowski, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej i zarazem jeden z wiceprezydentów Pracodawców RP,  łamie podstawowe kanony prawa pracy i zasady dialogu społecznego. – Wieloletnie, nasilające się pasmo konfliktów w Jastrzębskiej Spółce Węglowej nie wystawia panu Jarosławowi Zagórowskiemu najlepszego świadectwa nie tylko jako prezesowi tak dużej i znaczącej dla polskiej gospodarki spółki, ale kładzie się też cieniem na pozytywny wizerunek Waszej organizacji jako odpowiedzialnego partnera dialogu społecznego – czytamy w liście przewodniczących do szefa organizacji pracodawców.

– Zwracamy się do Pana o podjęcie działań mających na celu skłonienie prezesa Zagórowskiego do przestrzegania podstawowych kanonów prawa pracy obowiązujących w naszym kraju. Jednocześnie chcemy podkreślić, że w przypadku, gdy, mimo Pańskiej interwencji, pan prezes nadal nie będzie respektował tych kanonów, będziemy zmuszeni zweryfikować naszą dotychczasową pozytywną ocenę działalności Waszej organizacji. Będziemy też zmuszeni poinformować międzynarodowe organizacje pracodawców, o tym, że władze Pracodawców RP tolerują fakt, iż członkowie Waszego związku łamią prawo pracy i podstawowe zasady dialogu społecznego – zapowiedzieli  w liście Dominik Kolorz i Jarosław Grzesik.

Przewodniczący liczą, że szef organizacji Pracodawcy RP pozytywnie odpowie na ich list. – Wszyscy mamy świadomość, jak ważny jest normalny dialog pomiędzy przedstawicielami pracowników i pracodawców. Prezes Zagórowski sprawia wrażenie, jak gdyby gdzieś tę świadomość zagubił. Może koledzy z organizacji pracodawców sprawią, że wróci do rzeczywistości – mówi Dominik Kolorz.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej od początku roku toczą się dwa spory zbiorowe. Jeden dotyczy płac, drugi niekorzystnych dla pracowników nowych umów o pracę. W tym drugim przypadku, zarzuty związków zawodowych w sprawie sprzeczności z prawem nowych umów potwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy. Wydała zalecenie wycofania się z tych umów, ale zarząd JSW postanowił nie stosować się do tego zalecenia.

W przyszłym tygodniu w kopalniach JSW odbędą się masówki. Związkowcy zapowiedzieli też przeprowadzenie referendum strajkowego w kolejnym tygodniu.

 

Dodaj komentarz