Solidar Śląsko Dąbrow

List intencyjny podpisany

Na bazie Muzeum Izby Pamięci KWK Wujek utworzone zostanie Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach podpisano w środę list intencyjny w tej sprawie. List podpisali przedstawiciele władz województwa śląskiego, miasta Katowice,  Zarządem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, Katowickiego Holdingu Węglowego oraz Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16 grudnia 1981 r., pod auspicjami Instytutu Pamięci Narodowej i Rady Ochrony Walk i Męczeństwa. W dokumencie strony zadeklarowały wolę utworzenia instytucji kultury, funkcjonującej na bazie Muzeum Izby Pamięci KWK Wujek i oświadczyły, że podejmą współpracę w celu jej powołania.

– To historyczny moment. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tego projektu. Ta instytucja kultury, którą zamierzamy powołać, zostanie wpisana do rejestru samorządu wojewódzkiego jako dziedzictwo i dobro – powiedział wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, który objął honorowy patronat nad powstaniem Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.

Marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz podkreślił, że powołana instytucja kultury na pewno nie będzie miała charakteru miejskiego, a nawet regionalnego. – Centrum funkcjonować będzie jako instytucja o ogólnopolskim charakterze. Cieszę się, że po latach oczekiwań udało się przy okazji obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i wydarzeń Grudnia 1981 dokonać uroczystego aktu podpisania listu intencyjnego w sprawie utworzenia Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności – powiedział marszałek Matusiewicz.

W imieniu IPN wszystkim autorom tej inicjatywy pogratulowała Maria Dmochowska, zastępca prezesa IPN. Podkreśliła, że ogromnie ważne jest, by przeszłość została w materialnej formie upamiętniona dla przyszłości. – To wspaniały projekt. IPN szczególnie cieszą takie inicjatywy, bo jesteśmy powołani właśnie po to, żeby przypominać i przekazywać najnowszą historię – mówiła Maria Dmochowska.

– To nowość, że w tym przedsięwzięciu występujemy w tak szerokim gronie, że uczestniczy w nim aż tyle podmiotów. To była pierwsza rzecz, którą dostrzegłem od razu, gdy po raz pierwszy otrzymałem do wglądu projekt listu intencyjnego. Od tego momentu, gdy ktoś mnie pyta, jak się organizacyjnie załatwia się takie ważne sprawy, to z ogromnym uznaniem wskazuję na Katowice. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności będzie wspaniałą instytucją. Jego utworzenie ubogaca obchody 30. rocznicy Grudnia 1980 roku – powiedział Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Sygnatariuszami listu intencyjnego w sprawie w utworzenia Centrum Wolności i Solidarności są: wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, marszałek województwa Adam Matusiewicz, prezydent Katowic Piotr Uszok, zastępca prezesa IPN Maria Dmochowska, dr Andrzej Kunert sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Krzysztof Pluszczyk, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16 grudnia 1981 r, wiceprezesi KHW Marian Korzeniowski i Waldemar Mroz oraz przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, który reprezentował związek podczas uroczystości podpisania tego aktu.

Ideę utworzenia Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności poparł prezydent RP Bronisław Komorowski i minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.

Dodaj komentarz