Solidar Śląsko Dąbrow

Lider Polskiej Ekologii

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Lider Polskiej Ekologii” ogłaszanego co roku przez Ministerstwo Środowiska.
Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach: przedsiębiorstwo, wyrób, jednostka samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenie i fundacja. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie działań przyjaznych środowisku oraz kształtowanie świadomości społecznej i pozytywnych zachowań w obszarze ekologii i ochrony środowiska.

Adresatami konkursu są przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego, które w swojej działalności kierują się zasadą zrównoważonego rozwoju. Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” przyznawany jest tym podmiotom, które przyczyniając się do zachowania i poprawy stanu środowiska podwyższają jakość życia mieszkańców.

W latach 1996-2009 do konkursu zgłoszono 1360 przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa, gminy i związki gmin we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami. Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” przyznano 118 spośród nich.

W gronie laureatów ubiegłorocznej edycji znalazły się dwie firmy z województwa śląskiego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji w Jastrzębiu Zdroju oraz PPH „UTEX” z Rybnika. Jest to największa polska firma zajmująca się przeróbką odpadów energetycznych powstających podczas spalania węgla w  elektrowniach i elektrociepłowniach. Po przetworzeniu odpady te wykorzystywane są w budownictwie inżynieryjnym, górnictwie, przemyśle cementowym i betonowym. Zastosowanie znajdują również w procesie rekultywacji, ulepszania właściwości gruntów i kruszyw oraz poprawie nośności przy budowie nasypów.

W 2006 roku firma opracowała innowacyjną recepturę na spoiwo SOLITEX. Jego produkcja prowadzona jest w nowoczesnej, w pełni zmechanizowanej instalacji, z wyeliminowaniem magazynowania.

Dodaj komentarz