Solidar Śląsko Dąbrow

Lepsze zarobki w katowickim PKM

Średnio o 3 zł brutto wzrosną od kwietnia stawki godzinowe kierowców PKM Katowice. W sumie daje to średnią podwyżkę miesięcznych wynagrodzeń o około 500 zł brutto. Jak zaznaczył Sławomir Henne, przewodniczący „Solidarności” w PKM Katowice, w porozumieniu strony uzgodniły też, że część środków na podwyżki zostanie przeznaczona na niwelowanie dysproporcji płacowych w firmie.

W porozumienie zapisano, że minimalne stawki godzinowe kierowców zostaną powiązane ze stażem pracy. Będą one wynosić od 20,5 zł brutto dla osób, które w spółce są zatrudnione mniej niż 3 lata, do 26 zł brutto dla pracowników z przeszło 20-letnim stażem. – Teraz każdy kierowca będzie wiedział, kiedy zostanie przeszeregowany i w jaki sposób jego zarobki będą się kształtowały w przyszłości – mówi Sławomir Henne. Związkowcy wynegocjowali także gwarantowaną stawkę dla nowo zatrudnianych kierowców, która w ciągu trzech pierwszych miesięcy pracy będzie wynosiła 20 zł brutto na godzinę.

Od kwietnia wzrastają także płace pozostałych pracowników wynagradzanych w systemie godzinowym, m.in. mechaników i elektromechaników. Ich stawki będą wyższe średnio o 2 zł brutto na godzinę, z czego podwyżka gwarantowana wyniesie 1 zł brutto. – Wysokość drugiej części podwyżki uzależniona zostanie od kwalifikacji danego pracownika i charakteru wykonywanej przez niego pracy – wyjaśnia przewodniczący zakładowej „S”.

Podwyżki wchodzą w życie na podstawie porozumienia podpisanego 8 lutego. W spółce nadal trwają rozmowy dotyczące osób zatrudnionych w administracji. Związkowcy domagają się podwyższenia zarobków tej grupy pracowników o 336 zł brutto miesięcznie.

Jak podkreśla szef „Solidarności” w PKM Katowice, zawarte porozumienie nie kończy tegorocznych rozmów płacowych w firmie. – W czerwcu będziemy chcieli usiąść do kolejnych negocjacji z pracodawcą. Aby zatrzymać kierowców i pozostałych pracowników w firmie, trzeba znacząco podnieść poziom płac. Obecny, nawet po kwietniowej podwyżce, dla wielu nie jest satysfakcjonujący, a rynek kusi lepszymi ofertami – podkreśla przewodniczący.

Dodaje, że kolejne podwyżki będą możliwe, jeśli dojdzie do renegocjacji umów z Zarządem Transportu Metropolitalnego, który jest organizatorem transportu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – W związku z rosnącą ceną paliwa stawka za tzw. „wozokilometr” musi zostać zwiększona – mówi szef zakładowej „Solidarności”.

W PKM Katowice zatrudnionych jest blisko 800 osób.

aga
źródło foto: commons.wikimedia.org/Michal Manas/CC BY-SA 4.0