Solidar Śląsko Dąbrow

Lepsze warunki dla pracowników

Solidarność i inne związki zawodowe działające w Tauron Ciepło uzgodniły z pracodawcą protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Na jego mocy cześć premii motywacyjnej zostanie wliczona pracownikom do stawki zasadniczej.
 
Zgodnie dokumentem przyjętym 23 czerwca pracownikom Tauron Ciepło zostanie wliczona do płacy zasadniczej część premii motywacyjnej odpowiadająca od 2 do 8 proc. dotychczasowego wynagrodzenia zasadniczego. Kwota ta będzie zróżnicowana dla poszczególnych grup zawodowych. – To dobre rozwiązanie dla załogi. Premia to niepewny element wynagrodzenia. Pracodawca może ją pracownikowi dać, ale może też odebrać. Płaca zasadnicza jest stała i pracownik ma pewność, że co miesiąc dostanie tyle samo pieniędzy – tłumaczy Tadeusz Nowak, szef Solidarności w Tauron Ciepło.
 
Jak wskazuje przewodniczący, podczas negocjacji z pracodawcą związkowcy argumentowali, że w przypadku części stanowisk premia motywacyjna jest mało efektywnym narzędziem. – Niektórych zadań wykonywanych przez naszych pracowników nie da się w prosty sposób zmierzyć i ocenić. W takich przypadkach podjęcie decyzji, czy dany pracownik zasłużył na premię, czy też nie jest bardzo trudne – podkreśla Tadeusz Nowak.
 
Obecnie obowiązujący Zakładowy Układ Zbiorowy w Tauron Ciepło formalnie podpisano w grudniu 2015 roku po ponad dwóch latach negocjacji. Już wówczas przedstawiciele Solidarności wskazywali, że treść tego dokumentu nie są zadowalająca i będą się starali renegocjować niektóre zapisy ZUZP na bardziej korzystne dla pracowników. – Protokół dodatkowy dotyczący zasad premiowania to element tego typu działań – zaznacza przewodniczący „S” w Tauron Ciepło.
 
Poza włączeniem części premii motywacyjnej do płacy zasadniczej  związkom zawodowym w TC udało się również zawrzeć z pracodawcą odrębne porozumienie dotyczące wprowadzenia w spółce dodatkowej premii. – Będzie ona przyznawana pracownikom przez dyrektorów lub kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych nie częściej niż raz na kwartał. Jednorazowa kwota premii dla danego pracownika będzie wynosić maksymalnie 1000 zł brutto – wyjaśnia Tadeusz Nowak. 
 
łk
 

Dodaj komentarz