Solidar Śląsko Dąbrow

Lepiej poczekać na rozstrzygnięcie sądu

Przed Sądem Okręgowym w Gliwicach toczy się proces o ustalenie, czy Kompania Węglowa w prawidłowy sposób wypowiedziała porozumienie dotyczące deputatu węglowego m.in. dla emerytów i rencistów z tej spółki. Pierwsza rozprawa w tej sprawie odbyła się przed Sądem Okręgowym w Gliwicach 29 maja, kolejna została wyznaczona na 30 czerwca.

Zdaniem Bronisława Skoczka, przewodniczącego Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność osoby, które zostały pozbawione deputatu, powinny poczekać na rozstrzygnięcie sądu i ogłoszenie wyroku wraz z uzasadnieniem. – Mam nadzieję, że ten wyrok będzie dla nas korzystny. Namawiam członków naszej sekcji, żeby do czasu rozstrzygnięcia wstrzymali się z jakimikolwiek działaniami prawnymi i składaniem pozwów, ponieważ mogą się narazić na niepotrzebne koszty. Po ogłoszeniu wyroku sekcja udzieli wszelkiej możliwej pomocy prawnej członkom Solidarności – mówi Bronisław Skoczek.

Pod koniec ubiegłego roku zarząd Kompanii Węglowej podjął uchwałę o likwidacji prawa emerytów, rencistów i innych uprawnionych osób do deputatu węglowego i wypowiedział wszystkie umowy zawarte w tej sprawie ze związkami zawodowymi. – Zarówno Solidarność, jak i inne związki zawodowe nie zaakceptowały decyzji zarządu spółki – dodaje przewodniczący.

aga

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.