Solidar Śląsko Dąbrow

Lekcje przyrody w parku pszczyńskim i na Jurze

Blisko 370 tys. zł przeznaczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży w rozpoczynającym się roku szkolnym. Ich uczestnicy poznają najpiękniejsze zakątki regionu i dowiedzą się jak dbać o środowisko.
 
Wsparcie trafi do 6 instytucji zajmujących się edukacją przyrodniczą. Wśród nich jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej. Agencja prowadzi Pokazową Zagrodę Żubrów i jest właścicielem skansenu Zagroda Wsi Pszczyńskiej. To właśnie w tych obiektach organizowane są warsztaty edukacyjne: „Tropem Żubra”, „Sekrety Pszczół” i „Magia Ziół”. – Takie żywe lekcje przyrody są dużo ciekawsze od tych prowadzonych w szkolnych klasach – mówi Anna Dajka z Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej. Jak informuje, podczas warsztatów „Tropem Żubra” dzieci najpierw oglądają kilkuminutowy film poświęcony historii sprowadzenia żubrów do Lasów Pszczyńskich, a następnie zwiedzają zagrodę, w której znajdują się także m.in. dziki, jelenie, muflony, daniele, kozy i osiołki. W programie jest również m.in. oglądanie ekspozycji poświęconych leśnym roślinom i zwierzętom. 
 
Warsztaty „Sekrety Pszczół” poświęcone zostały zależnościom między życiem pszczół i roślin. Odbywają się w pasiece i są prowadzone przez doświadczonych pszczelarzy. Natomiast podczas zajęć „Magia ziół” przekazywana jest wiedza o znaczeniu i zastosowaniu roślin zielarskich w medycynie, kuchni i kosmetologii. Anna Dajka podkreśla, że z oferty edukacyjnej agencji w nowym roku szkolnym skorzysta ok. 8 tys. dzieci. Na organizację zajęć agencja otrzyma dotację z Funduszu wynoszącą ok. 30 tys. zł.
 
Stowarzyszenie Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu w Rogoźniku prowadzące Międzynarodowe Miasteczko Edukacji Ekologicznej w Olsztynie i Podlesicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW, zorganizuje dwu- i trzydniowe warsztaty terenowe dla ok. 2000 osób. – Każdego dnia zapewniamy dzieciom ok. 5 godzin zajęć edukacyjnych. Przekazujemy wiedzę dotyczącą tego zakątka województwa i uwrażliwiamy na piękno przyrody. Takie zajęcia są bardzo ważne, bo dzisiaj dzieci są przywiązane do telefonów i komputerów – mówi Maciej Pawełczyk, prezes Stowarzyszenia. Stowarzyszenie współpracuje z Funduszem od 15 lat. Na zajęcia edukacyjne w nowym roku szkolnym otrzyma dotację wynoszącą ok. 190 tys zł.
 
Środki na organizację warsztatów przyrodniczych trafią też m.in. do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie oraz do Fundacji na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Ekologia” w Chełmie Śląskim.
 
Agnieszka Konieczny 
źródło foto: Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej

 
 
 
 
 

Dodaj komentarz