Solidar Śląsko Dąbrow

Łączenie szpitali kosztem miejsc pracy

O natychmiastowe odstąpienie od uchwały intencyjnej dotyczącej przyłączenia czterech szpitali wojewódzkich do szpitali klinicznych zaapelowała do władz samorządowych województwa śląskiego regionalna Solidarność służby zdrowia. W pismach do marszałka województwa i wojewody śląskiego związkowcy ostrzegają, że połączenie szpitali klinicznych z wojewódzkimi będzie oznaczało likwidację setek miejsc pracy.

– Dyrektorzy szpitali nie będą utrzymywać dublujących się w nich jednostek, administracji, działów gospodarczych i pomocniczych. Nie będzie też potrzeby, by w połączonych podmiotach powielać funkcjonowania bliźniaczych oddziałów. Obawiamy się , że w tej sytuacji dalsza działalność przynajmniej dwóch szpitali wojewódzkich może być  uznana za nieuzasadnioną – wyjaśnia Halina Cierpiał, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność.

Uchwałę intencyjną przyjął  1 kwietnia Zarząd Województwa Śląskiego. Wniosek o przyłączenie szpitali wojewódzkich do placówek klinicznych złożył w grudniu 2013 roku rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Związkowcy informują, że uchwała przyjęta została bez konsultacji ze stroną społeczną. 30 kwietnia Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej Sejmiku Śląskiego negatywnie zaopiniowała uchwałę Zarządu Województwa.

– Sytuacja finansowa szpitali wytypowanych do połączenia z klinikami jest dość dobra, a tymczasem kondycja placówek klinicznych jest wręcz tragiczna. Naszym zdaniem ich połączenie ma na celu zwiększenie wysokości kontraktów zawieranych przez kliniki z  NFZ. Dodatkowo ŚUM stanie się bogatszy o wartość podmiotów, które otrzyma w prezencie od zarządu województwa – wyjaśnia Halina Cierpiał.

Decyzję o wprowadzeniu uchwały intencyjnej w życie ostatecznie podejmie Sejmik Województwa Śląskiego. Ale związkowcy przewidują, że większość radnych zagłosuje zgodnie z wolą rektora ŚUM. Swoje argumenty przeciwko połączeniu szpitali przedstawili 15 maja podczas spotkania z wicemarszałek sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim. Przekonali ją też do podjęcia decyzji o konsultacjach z udziałem dyrektorów tych placówek, rektora ŚUM i strony społecznej. – Wicemarszałek zadeklarowała, że takie rozmowy odbędą się w najbliższym czasie. Mamy nadzieję, że dla władz województwa priorytetem są miejsca pracy setek pracowników zdrowia, a nie partykularne interesy ŚUM – mówi przewodnicząca.  

Do połączeń wytypowane zostały placówki: Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii ŚUM, Szpital Kliniczny Nr 6 ŚUM, Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego ŚUM, Szpital Kliniczny w Zabrzu oraz wojewódzkie szpitale specjalistyczne w Bytomiu, Zabrzu, Chorzowie i Szpital Kolejowy w Katowicach-Ligocie.

bea

Dodaj komentarz