Solidar Śląsko Dąbrow

Ksiądz Jerzy zginął za prawdę

9 października mija 38. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Kapelan warszawskiej „Solidarności” został zamordowany w 1984 roku przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jego umęczone ciało wrzucono do Wisły w okolicach Włocławka.

Ks. Jerzy został uprowadzony w godzinach wieczornych, gdy wracał do Warszawy z Bydgoszczy, gdzie odwiedził parafię pw. Świętych Polskich Braci Męczenników. Samochód, którym kapłan podróżował, został zatrzymany przez członków Grupy „D” Departamentu IV MSW: Grzegorza Piotrowskiego, Leszka Pękalę i Waldemara Chmielewskiego. Byli przebrani w mundury milicjantów z drogówki. O uprowadzeniu księdza poinformował jego kierowca, któremu udało się uciec.

Przed śmiercią kapłan był bestialsko torturowany. Jego ciało, obciążone workami z kamieniami oprawcy wrzucili do Wisły. O wyłowieniu ks. Jerzego poinformowano 30 października w Dzienniku Telewizyjnym. Pogrzeb kapłana odbył się 3 listopada na warszawskim Żoliborzu i zgromadził wielotysięczne tłumy. Wszędzie były widoczne transparenty zdelegalizowanej wówczas „Solidarności”.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 roku w Okopach na Białostocczyźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku. Posługę pełnił w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej. Zajmował się m.in. duszpasterstwem młodzieży i służby zdrowia. Ostatnią jego parafią była parafia pod wezwaniem św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie związał się z robotnikami i „Solidarnością” oraz celebrował comiesięczne Msze święte za Ojczyznę. W czasie stanu wojennego ks. Jerzy występował w obronie internowanych. Za swoją działalność był nękany przez SB. Pracę duszpasterską opierał na przesłaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

6 czerwca 2010 roku papież Benedykt XVI zaliczył ks. Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych, a w 2014 roku papież Franciszek ustanowił go patronem „Solidarności”.

aga
źródło: commons.wikimedia.org/Andrzej Iwański