Solidar Śląsko Dąbrow

Kryzys w hutnictwie

Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz złożył wniosek o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w sprawie sytuacji w hutnictwie.  – Bezpośrednim powodem tego wniosku są zapowiedzi zwolnień pracowników w ArcelorMittal Poland, ale podobne zagrożenia dotyczą innych zakładów branży – wyjaśnia Kolorz.

Zdaniem przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności obok wojewody śląskiego, pracodawców hutnictwa i przedstawicieli związków zawodowych w posiedzeniu WKDS, o które wnioskuje powinni wziąć udział również przedstawiciele resortów skarbu i gospodarki. – To, co dzieje się w hutnictwie, to kolejny symptom nadchodzącego spowolnienia w polskiej gospodarce. Oba te  resorty mają kompetencje, aby tworzyć instrumenty antykryzysowe, starać się łagodzić społeczno-gospodarcze skutki spowolnienia, a także bezpośrednio wspierać zagrożone branże i pracowników tych branż – podkreśla Dominik Kolorz. 

Jak informuje Solidarność z  ArcelorMittal Poland (AMP),  zarząd spółki zapowiedział, że zamierza do końca 2012 roku zwolnić około 3 tys. pracowników, wcześniejsze plany mówiły o tym, że ta redukcja będzie następować w dłuższym okresie, do końca 2015 roku. W ubiegłym tygodniu związkowcy zostali też poinformowani, że zapadła  decyzja w sprawie okresowego wstrzymania pracy na Wielkim Piecu nr 3 w Dąbrowie Górniczej. Istnieje także realne zagrożenie wstrzymania pracy na Walcowni Średniej w dąbrowskim oddziale koncernu. To oznacza, że kilkuset pracownikom huty grozi zwolnienie.

W piątek 21 października przedstawiciele zarządu spotkają się z pracownikami, aby oficjalnie poinformować ich o powodach decyzji w sprawie wstrzymania pracy na Wielkim Piecu nr 3 w dąbrowskim oddziale AMP.

W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie przedstawicieli Solidarności ze wszystkich oddziałów AMP. Podczas spotkania związkowcy podejmą decyze w sprawie działań w obronie miejsc pracy w spółce.

 

Dodaj komentarz