Solidar Śląsko Dąbrow

Krok do przodu

– Zrobiliśmy kolejny krok na drodze do naprawy sytuacji w polskim górnictwie. Rząd podjął m.in. zobowiązanie w kwestii dotyczącej czasowego zawieszenia jednego z obciążeń publicznoprawnych, jakie nałożono na górnictwo. Padły też inne konkretne już zapowiedzi działań. Następne spotkanie odbędzie się 5 czerwca i mamy nadzieję, że przyniesie dalsze decyzje rządu, które umożliwią branży górniczej wyjście z zapaści – powiedział Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności po spotkaniu liderów górniczych związków zawodowych z premierem Donaldem Tuskiem.

Związkowcy przed spotkaniem nie kryli obaw, że rozmowy w Warszawie mogą zakończyć się fiaskiem, a deklaracje złożone im przez premiera podczas tzw. szczytu węglowego w Katowicach, to tylko część przedwyborczej gry. – Nasze obawy na szczęście się nie potwierdziły. I, co chcę podkreślić, uzyskaliśmy zapewnienie od premiera, że problemy górnictwa nie będą elementem żadnej bieżącej politycznej gry. To kwestia strategiczna dla polskiej gospodarki i dla Śląska – dodał szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Jedno z pierwszych konkretnych działań rządu na rzecz uzdrowienia sytuacji w branży dotyczy kwestii zadłużenia wobec ZUS po dawnych spółkach węglowych. – Tymi długami obciążono  kiedyś Kompanię Węglową. Rząd zdecydował, że skieruje na szybką ścieżkę legislacyjna ustawę, dzięki której można będzie prolongować to zadłużenie, czyli przesunąć w czasie spłatę długu. Chodzi o sumę ponad 360 mln zł. Ta prolongata na pewno da oddech Kompanii – podkreśla Kolorz. – Padło też parę innych konkretów dotyczących kwestii finansowo-własnościowych, ale wymagają one jeszcze doprecyzowania. Do 5 czerwca specjalny zespół rządowy ma wypracować kolejne konkretne projekty rozwiązań dla branży i myślę, że na spotkaniu 5 czerwca zrobimy następny krok do przodu – dodał przewodniczący.

Na efekty rozmów Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z rządem czekała  Warszawie stuosobowa grupa górników ze śląskich kopalń, która w czwartek przyjechał wesprzeć przedstawicieli Społecznej Inicjatywy Obywatelskiej protestujących w miasteczku namiotowym przed Sejmem. Po zakończeniu spotkania z premierem reprezentanci Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego pojechali do miasteczka, aby przekazać górnikom relację z rozmów.  W poniedziałek 19 maja w kopalniach odbędą się masówki, podczas których przedstawione zostaną załogom informacje o efektach piątkowego spotkania i planie działań w najbliższych tygodniach.

ny

 

Dodaj komentarz