Solidar Śląsko Dąbrow

Korzystna zmiana dla pracowników SiG

1 czerwca rozpoczął się proces przyjmowania pracowników spółki JSW Szkolenia i Górnictwo bezpośrednio do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To efekt porozumienia zawartego przez Solidarność i pozostałe reprezentatywne organizacje związkowe z pracodawcą.
 
Na mocy porozumienia wszyscy pracownicy SiG, którzy dotychczas świadczyli usługi na rzecz JSW, będą sukcesywnie zatrudniani bezpośrednio w jednostkach organizacyjnych JSW. 
Jak podkreśla Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW, przeniesienie pracowników SiG bezpośrednio do spółki było jednym z elementów porozumienia z lutego 2015 roku, które zakończyło dwutygodniowy strajk w jastrzębskich kopalniach. – Powstanie SiG to pomysł byłego prezesa JSW Jarosława Zagórowskiego. Zatrudnieni w tym podmiocie byli traktowani jak pracownicy drugiej lub nawet trzeciej kategorii. Teraz sytuacja nareszcie się zmieni. To pierwszy krok do uporządkowania kwestii pracowniczych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej – mówi Roman Brudziński.
 
Porozumienie wskazuje, że pracownicy SiG mają być sukcesywnie zatrudniani bezpośrednio w jednostkach organizacyjnych JSW od 1 czerwca 2017 roku. Wykazy alokowanych pracowników będą sporządzane przez SiG w uzgodnieniu z daną jednostką organizacyjną spółki, czyli kopalnią lub ruchem. Następnie pomiędzy pracownikiem i JSW jako pracodawcą zostanie zawarta umowa na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Zobowiązania dotyczące nagrody z okazji Dnia Górnika w 2017 roku zostaną zrealizowane przez JSW, a niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika „przejdzie” wraz z nim do nowego pracodawcy. – Po raz kolejny udowodniliśmy, że najlepszym narzędziem pozwalającym osiągać konkretne cele są rozsądnie prowadzone rozmowy z pracodawcą, zwłaszcza wtedy, gdy obydwie strony potrafią wykazać się dobrą wolą i słuchać się nawzajem – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Zakładową Organizację Koordynacyjną NSZZ Solidarność JSW. 
 
O przeniesienie pracowników SiG do struktur JSW Solidarność zabiegała od wielu lat. 28 marca związkowcy skierowali w tej sprawie pismo do prezesa JSW Daniela Ozona. Wskazali w nim m.in., że choć powołanie spółki Szkolenia i Górnictwo miało dać JSW znaczne oszczędności w 2016 roku, przyniosło kilkumilionowe straty. Dodatkowo zatrudnianie pracowników w kopalniach za pośrednictwem SiG okazało się droższe od bezpośredniego zatrudnienia ich w kopalniach JSW. – Firma JSW Szkolenie i Górnictwo ma własne kierownictwo i wielu pracowników niezatrudnionych bezpośrednio przy produkcji, często dublując w ten sposób struktury już istniejące w JSW S.A., co generuje niepotrzebne koszty. Pracowników wykorzystywanych w pracach dołowych kopalnia musi we wszystko wyposażyć, natomiast pracownicy dozoru kopalni, pomimo że SiG zatrudnia własny dozór, muszą dodatkowo nadzorować ich pracę – czytamy w piśmie skierowanym przez Solidarność z JSW do prezesa spółki Daniela Ozona. 
 
łk
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.