Solidar Śląsko Dąbrow

Korzystanie z auta zastępczego

Zostałem poszkodowany w wypadku, ale niestety firma ubezpieczeniowa odpisała mi, że nie należy mi się samochód zastępczy, gdyż nie używam go do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Co zrobić, kiedy nie mam jak dojeżdżać do pracy? Czy mogę zamiast samochodu zastępczego uzyskać pieniądze? (Antoni S.)

Niestety bardzo częstą praktyką stosowaną przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest odmowa pokrzywdzonym w wypadku drogowym korzystania z samochodów zastępczych. Wychodząc naprzeciw takim wymaganiom, Centrum Ochrony Prawnej CDO24 wprowadziło dla posiadaczy Ochrony Prawnej CDO24 nową usługę – CDOMoto – dającą możliwość wypożyczenia samochodu zastępczego osobom, które zostały poszkodowane w wypadku lub kolizji drogowej, albo gdy inny uczestnik ruchu uszkodził ich samochód, w wyniku czego pojazd ten znajduje się w naprawie lub uległ szkodzie całkowitej.

Należy zdecydowanie podkreślić, że samochód zastępczy będzie przysługiwał nie tylko osobom prowadzącym działalność gospodarczą, lecz również tym poszkodowanym, którzy nie są przedsiębiorcami, a samochód służył im przykładowo w celu dojazdu do pracy czy odwożenia dzieci do szkoły. Nie ma tutaj także większego znaczenia, czy osoby pokrzywdzone mogłyby zastąpić brak swojego samochodu poprzez skorzystanie z środków komunikacji publicznej, gdyż orzecznictwo jednoznacznie podkreśla, że „samochód w sposób bardziej wszechstronny i funkcjonalny zaspokaja potrzeby życiowe właściciela”. Obliczenie liczby dni, w ciągu których osobie pokrzywdzonej będzie przysługiwał samochód zastępczy nie jest proste, jednak uogólniając należy przyjąć, że samochód zastępczy będzie przysługiwał poszkodowanemu na czas realnie potrzebny do naprawy uszkodzonego samochodu lub czas konieczny do zakupu innego pojazdu, jednak w żadnym razie nie może on być dłuższy niż do dnia zapłaty odszkodowania. Bardzo ważne jest przy tym, że koszty wynajmu samochodu zastępczego nie mogą zostać zwrócone, jeżeli nie był on realnie używany. Czyli nie może Pan uzyskać zwrotu pieniędzy za nieużywanie samochodu zastępczego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą CDOMoto, gdyż w jej ramach otrzymanie samochodu zastępczego jest bardzo proste i nie wymaga ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów, gdyż CDOMoto rozliczy się bezgotówkowo z Ubezpieczycielem sprawcy szkody. Jeżeli jest się osobą pokrzywdzoną i posiada się ochronę prawną CDO24, wystarczy zadzwonić na Infolinię CDO24 pod numer 801003138 i przedstawić swoją sprawę naszemu konsultantowi, który poinformuje kiedy i gdzie mogą Państwo odebrać samochód zastępczy.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz