Solidar Śląsko Dąbrow

Tychy

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Tychach
tel. 32 227-56-36
43-100 Tychy , ul. Grota-Roweckiego 44/03
e-mail: tychy@solidarnosckatowice.pl

Biuro czynne jest: od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 17.00
Dyżur prawnika w każdy wtorek 13.00-17.00

kierownik biura – Danuta Klabisz

obsługa prawna – Kancelaria Radców Prawnych Pro Iustitia

Biuro Terenowe obejmuje zasięgiem komisje zakładowe z terenu: Miasto Tychy, powiat mikołowski, powiat bieruńsko-lędziński

 

Mikołów
Terenowa Sekcja Problemowa NSZZ Solidarność w Mikołowie, 
43-190 Mikołów,  ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13
tel. 32 226 28 11 lub 32 226 62 07

Andrzej  Szostak, przewodniczący 
Katarzyna Grabowska, zastępca przewodniczącego
Beata Pudełko, sekretarz