Solidar Śląsko Dąbrow

Sosnowiec

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Sosnowcu
41-200, Sosnowiec, ul. Dęblińska 7
tel. 32 266 47 64
e-mail: sosnowiec@solidarnosckatowice.pl

Biuro terenowe jest czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30
środa: 7.30-16.30
piątek: 7.30-14.30
Dyżury prawnika:
poniedziałek, wtorek w godz. 9.00-15.00
czwartek w godz. 16.00-18.00
kierownik biura –  Joanna Sińska
prawnik – Piotr Kisiel
 

Obszar działalności: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Wojkowice, Sarnów.

Terenowa Sekcja Problemowa Miasta Sosnowiec

Michał Karlik, przewodniczący
Andrzej Badura, członek prezydium
Izabela Będkowska, zastępca przewodniczącego
Beata Deutschman, członek prezydium
Dariusz Kaczmarek, członek prezydium
Małgorzata Kuciel, członek prezydium
Paweł Kwieciński, członek prezydium
Zbigniew Michałkiewicz, członek prezydium
Jacek Balcerzak, członek
Zbigniew Sobiesiek, członek

Terenowa Sekcja Problemowa Miasta Czeladź

Hanna Szotowska, przewodnicząca