Solidar Śląsko Dąbrow

Skrócona lista kontaktowa

biuro / e-mail

tel. zewnętrzny

tel. wew.

nr pokoju

Centrala
region@solidarnosckatowice.pl
32 353 84 25
do 29
Sekretariat Ogólny ZR
sekrzr@solidarnosckatowice.pl
32 253 78 00 219 110
Rzecznik Prasowy
rzecznik@solidarnosckatowice.pl
32 353 84 25
32 728 42 21
221 300
Tygodnik Śląsko-Dąbrowski
tygodnik@solidarnosckatowice.pl
32 353 84 25
32 728 41 13
113 113
Biuro Rozwoju i Promocji Związku
rozwoj@solidarnosckatowice.pl
32 353 84 25
32 728 41 04
104 104
Biuro Szkoleń i Negocjacji
szkolenia@solidarnosckatowice.pl
32 353 84 25 228, 428
555
223, 228
Biuro Ekonomiczno-Prawne
prawne@solidarnosckatowice.pl
32 353 84 25
32 728 41 48
112,
116,
115
112,
114,
115
Biuro Ewidencji Związkowej
ewidencja@solidarnosckatowice.pl
32 353 84 25
32 728 41 44
213
215
103
99
Biuro Finansowo-Księgowe
ksiegowosc@solidarnosckatowice.pl
32 253 76 70
32 206 85 77
100, 102 100, 102
Biuro Administracyjne
administracja@solidarnosckatowice.pl
32 353 84 25
do 29
410  10
Dział Kadr
kadry@solidarnosckatowice.pl
32 353 84 25 232 221
Regionalna Komisja Rewizyjna
rewizyjna@solidarnosckatowice.pl
32 253 74 91 220 230