Solidar Śląsko Dąbrow

Rybnik

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Rybniku
ul. Kościelna 7, 44-200 Rybnik
tel/fax 32 4227325

Biuro terenowe jest czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00
środa: 7.00-16.00
piątek: 7.00-14.00

dyżur prawnika
wtorek: 8.00-13.00
czwartek:  8.00-12.00
e-mail: rybnik@solidarnosckatowice.pl

kierownik biura:  Patrycja Kogut
obsługa prawna: adwokat Sebastian Larysz
 

Terenowa Sekcja Problemowa Miasta i Powiatu Rybnickiego

44-200 Rybnik ul. Kościelna 7, tel/fax: 32 4227325

przewodniczący – Piotr Rajman
Rada TSP – Leszek Moń, Piotr Kuśka, Waldemar Stelmach
 

W rybnickim BT ma również swoją siedzibę Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Pracowników Samorządowych i Służb Publicznych miasta Rybnika, w skład której wchodzą następujące organizacje związkowe:

  • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – przewodniczący Aleksander Wejkowski
  • Zarząd Zieleni Miejskiej – przewodniczący Sebastian Kowol
  • Rybnickie Służby Komunalne – przewodniczący Piotr Kuśka
  • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – przewodnicząca Hanna Koper
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – przewodnicząca Mirella Marek
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – przewodniczący Marek Frelich
  • Ośrodek Pomocy Społecznej i Dom Pomocy Społecznej – przewodnicząca Agnieszka Kasperczyk

Prezydium MKK tworzą:

  • przewodnicząca Mirella Marek
  • z-ca przewodniczącej Piotr Kuśka
  • sekretarz Sebastian Kowol