Solidar Śląsko Dąbrow

Rybnik

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Rybniku
ul. Kościelna 7, 44-200 Rybnik
tel/fax 32 4227325, e-mail: rybnik@solidarnosckatowice.pl

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 7.00-15.00

Dyżur kancelarii prawnej:

 • poniedziałek: 8.00-15.00
 • czwartek: 8.00-16.00

e-mail: rybnik@solidarnosckatowice.pl

Kierownik biura: Patrycja Kogut
Obsługa prawna: Larysz Zajączkowski i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka partnerska Zabrze

Terenowa Sekcja Problemowa Miasta i Powiatu Rybnickiego
44-200 Rybnik ul. Kościelna 7, tel/fax: 32 4227325

 • Przewodniczący – Piotr Rajman
 • Rada TSP – Piotr Kuśka, Adam Rogoza, Waldemar Stelmach, Aleksander Wejkowski, Stanisław Hałacz, Ireneusz Chowaniec.

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Pracowników Samorządowych i Służb Publicznych miasta Rybnika

 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – przewodniczący Aleksander Wejkowski
 2. Zarząd Zieleni Miejskiej – przewodnicząca Anna Antonowicz
 3. Rybnickie Służby Komunalne – przewodniczący Piotr Kuśka
 4. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – przewodnicząca Hanna Koper
 5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – przewodnicząca Mirella Marek
 6. Ośrodek Pomocy Społecznej i Dom Pomocy Społecznej – przewodnicząca Agnieszka Maj
 7. Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku – przewodnicząca Ilona Szczyrba
 8. Powiatowy Urząd Pracy – Beata Zelent – Bieniek
 9. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 SPZOZ w Rybniku

Prezydium MKK tworzą:

 • Przewodniczący – Aleksander Wejkowski
 • Vice Przewodniczący – Piotr Kuśka
 • Sekretarz – Ewa Masarczyk
 • Skarbnik – Wiesława Stępień