Solidar Śląsko Dąbrow

Rybnik

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Rybniku
ul. Kościelna 7, 44-200 Rybnik
tel/fax 32 4227325, e-mail: rybnik@solidarnosckatowice.pl

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00-15.00
 • środa: 7.00-16.00
 • piątek: 7.00-14.00

Dyżur kancelarii prawnej:

 • poniedziałek: 8.00-13.00
 • środa: 11.00-15.00
 • czwartek: 8.00-14.00

e-mail: rybnik@solidarnosckatowice.pl

Kierownik biura: Patrycja Kogut
Obsługa prawna: Larysz Zajączkowski i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka partnerska Zabrze

Terenowa Sekcja Problemowa Miasta i Powiatu Rybnickiego
44-200 Rybnik ul. Kościelna 7, tel/fax: 32 4227325

 • Przewodniczący – Piotr Rajman
 • Rada TSP – Piotr Kuśka, Adam Rogoza, Waldemar Stelmach, Aleksander Wejkowski, Stanisław Hałacz, Ireneusz Chowaniec.

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Pracowników Samorządowych i Służb Publicznych miasta Rybnika

 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – przewodniczący Aleksander Wejkowski
 • Zarząd Zieleni Miejskiej – przewodnicząca Anna Antonowicz
 • Rybnickie Służby Komunalne – przewodniczący Piotr Kuśka
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – przewodnicząca Hanna Koper
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – przewodnicząca Mirella Marek
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – przewodniczący Marek Frelich
 • Ośrodek Pomocy Społecznej i Dom Pomocy Społecznej – przewodnicząca Agnieszka Maj
 • Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku – przewodnicząca Ilona Szczyrba
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku – przewodniczący Adam Rogoza

Prezydium MKK tworzą:

 • Przewodniczący – Aleksander Wejkowski
 • Vice Przewodniczący – Adam Rogoza
 • Rada MKK – Anna Antonowicz, Piotr Kuśka, Hanna Koper, Mirella Marek, Marek Frelich, Piotr Rajman, Agnieszka Maj, Ilona Szczyrba.