Solidar Śląsko Dąbrow

Katowice

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
40-286 Katowice, ul. Floriana 7

kierownik biura – Krzysztof Piętak, pok. 116
tel. 32 728 41 14
tel. kom. 601 215 771
e-mail: katowice@solidarnosckatowice.pl

Biuro terenowe jest czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30
środa: 7.30-16.30
piątek: 7.30-14.30

prawnicy pełnią dyżur od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Obszar działania:
Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice 

Na terenie BT Katowice działają dwie Terenowe Sekcje Problemowe:

Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność Miasta Chorzów

41-500 Chorzów, Dąbrowskiego 45, pok 7.

Karol Pluszczyk, przewodniczący, tel.  32 349 14 46, kom. 509 505 267
Krystian Salamon, zastępca przewodniczącego
Marek Smarzoch, sekretarz
Agata Żuk – skarbnik
Damian Eksterowicz – członek
Jan Kampa – członek
Janusz Korczak – członek
Mariusz Kozieł  – członek
Damian Placha – członek

 

Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność Miasta Świętochłowice

41-600 Świętochłowice, ul. Kubiny 16A

Andrzej Uglorz – przewodniczący tel. 606 696 595