Solidar Śląsko Dąbrow

Jaworzno

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno
tel/fax: 32 615-17-11
e-mail: jaworzno@solidarnosckatowice.pl

Biuro terenowe jest czynne w poniedziałek, wtorek i środę od 7:30 do 15.30,
w czwartek od 7:30 do 17:00 i w piątek od 7:30 do 14:00.

Kierownik biura: Malwina Mastalerz
Prawnik Robert Miszczyk przyjmuje członków związku w czwartki i w piątki.

Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność Miasta Jaworzna:

Waldemar Sopata, przewodniczący
Maciej Brul, wiceprzewodniczący
Andrzej Dudzik, wiceprzewodniczący
Krzysztof Junik, wiceprzewodniczący
Halina Jamroz, sekretarz
Dariusz Piechowicz, skarbnik
Piotr Brożek, członek
Robert Patyk, członek
Maciej Żmuda, członek