Solidar Śląsko Dąbrow

Jaworzno

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno
tel/fax: 32 615-17-11
e-mail: jaworzno@solidarnosckatowice.pl

Biuro terenowe jest czynne w poniedziałek, wtorek i środę od 7:30 do 15.30,
w czwartek od 7:30 do 17:00 i w piątek od 7:30 do 14:00.

Kierownik biura: Joanna Zielińska
Prawnik Robert Miszczyk przyjmuje członków związku w czwartki i w piątki.

Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność Miasta Jaworzna:

 • Waldemar Sopata – przewodniczący
 • Andrzej Dudzik – z-ca przewodniczącego
 • Maciej Brül – z-ca przewodniczącego
 • Jerzy Piętoń – z-ca przewodniczącego
 • Dariusz Piechowicz – skarbnik
 • Halina Jamroz – sekretarz
 • Tomasz Fidziński – członek
 • Robert Patyk – członek
 • Grzegorz Tyrcha – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Anna Strzalkowska
 • Teresa Pawlikowska
 • Magdalena Barszcz
 • Piotr Miś
 • Marcin Cempa