Solidar Śląsko Dąbrow

Jastrzębie-Zdrój

Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 16a
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00-16.00,
we wtorek w godz. 8.00 -17.00,
w piątek w godz. 8.00 – 15.00
tel./fax: 32 473-19-74
tel: 32 473-23-59
e-mail: jastrzebiezdroj@solidarnosckatowice.pl

kierownik biura – Danuta Jemioło.

radca prawny Maria Zieleźnik przyjmuje członków związku za okazaniem aktualnej legitymacji związkowej we wtorek od godz. 15.00 do 17.00 i w piątek od godz. 9.00 do 15.00.

Obszar działania: Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski i powiat wodzisławski

Terenowa Sekcja Problemowa Miasta Jastrzębie-Zdrój

Rada TSP Jastrzębie-Zdrój:
Danuta Jemioło, przewodnicząca
Krzysztof Janicki, zastępca przewodniczącej 
Adam Kowalski, zastępca przewodniczącej
Barbara Zalewska, członek
Renata Żabiński, członek

Terenowa Sekcja Problemowa w Wodzisławiu Śląskim

44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 23/103
Godziny otwarcia: poniedziałek i czwartek od 15.00 – 16.00
tel: (32) 45-55-564

Zarząd TSP NSZZ Solidarność miasta i powiatu Wodzisław Śląski:
Michalina Piechaczek, przewodnicząca
Arkadiusz Gajda, wiceprzewodnicząca
Kazimierz Piechaczek, wiceprzewodnicząca